Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần 3)

Câu 13: Tính
Câu 14: Cho hàm số

có đồ thị là (C) . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C ) , trục Ox, hai đường thẳng
Câu 15: Tính tích phân sau:


Câu 16: Tính tích phân
A. π/12 B. π2/12 C. 1/12 D. Một đáp án khác
Câu 17: Kết quả của tích phân


Câu 18: Có thể khẳng định gì về kết quả của tích phân
A. Chứa ln3     B. Chứa ln2
C. Chứa cả ln3 và ln2   D. Không chứa ln3 và ln2.
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-A
14-A
15-A
16-C
17-C
18-B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM