Đề kiểm tra chương 2 (phần 2)

Câu 8: Cho một khối trụ có chiều cao bằng đường kính đáy bằng 2a. Một khối cầu bán kính a nằm trong hình trụ. Thể tích còn lại của khối trụ sau khi bị chiếm bởi khối cầu là :
Câu 9: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh 2a và cạnh bên bằng 4a. Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là tâm O của hình vuông A'B'C'D' và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD là :
A.2πa2√17   B. 4πa2   C. πa2√17/2    D. πa2√17
Câu 10: Cho vào cốc nước đầy một viên bi sắt có đường kính là 2cm. Lượng nước khi đó bị tràn ra ngoài là :
Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A và BC =a . Cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC), cạnh SC tạo với mặt phẳng (ABC) một góc là 45o . Diện tích mặt cầu tâm S tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) là :
A. 2πa2   B. 4πa2   C. 8πa2   D. 12πa2
Câu 12: Cho hình nón đỉnh I và đường tròn đáy tâm O. Bán kính đáy bằng chiều cao của hình nón. Mặt phẳng qua trung điểm của IO và vuông góc với IO cắt hình nón theo một đường tròn có diện tích là 4π . Hai điểm A, B nằm trên đường tròn tâm O sao cho AB = 1/2 . Thể tích của khối tứ diện IABO là :
Câu 13: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Góc giữa mặt bên và mặt đáy là 30o. Chiều cao của hình nón có đỉnh là S và đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC là :
Câu 14: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có AB = 3a. SA tạo với mặt phẳng (ABC) một góc là 60o. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là :
A. 3a   B. a√3   C. 2a    D. 4a
Hướng dẫn giải và Đáp án
8-D
9-D
10-A
11-B
12-C
13-C
14-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM