Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 67)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 67)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Sản phẩm mà Ô-xtrây-li-a xuất khẩu hàng đầu thế giới hiện nay là:
A. Len.         B. Lúa mì.         C. Lúa gạo.         D. Sữa.
Câu 2: (0,5 điểm) Nước nào Đông Nam Á có tỉ lệ lao động nhiều nhất và đóng góp GDP cao nhất ở khu vực III hiện nay?
A. Thái Lan.      B. Xin-ga-po.
C. Việt Nam.      D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 3: (0,5 điểm) Nông nghiệp của Ô-xtrây-li-a đang chiếm tỉ trọng trong GDP là:
A. 4%.            B. 8%.            C. 12%.            D. 14%.
Câu 4: (0,5 điểm) Sự kiện nào mở đầu cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á?
A. Giảm sự đầu tư nước ngoài.
B. Đông Nam Á nợ nước ngoài quá nhiều.
C. Việc phá giá đồng Bạt Thái Lan tháng 7/1997.
D. Đồng đô la Xin-ga-po phá giá tháng 2/1998.
Câu 5: (0,5 điểm) Khó khăn lớn nhất đối với các trang trại sản xuất ở Ô-xtrây-li-a là gì?
A. Mùa hè thiếu nước.
B. Thiếu lao động sản xuất.
C. Hạn chế thị trường tiêu thụ.
D. Giao thông kém phát triển.
Câu 6: (0,5 điểm) Trong giá trị xuất khẩu của Ô-xtrây-li-a thì nông nghiệp chiếm tỉ trọng bao nhiêu?
A. 18%.            B. 25%.            C. 32%.            D. 40%.
Câu 7: (0,5 điểm) Chính sách ‘Nước Ô-xtrây-li-a da trắng” bị hủy bỏ vào năm nào?
A. Năm 1973.         B. Năm 1975.            C. Năm 1983.         D. Năm 2000.
Câu 8: (0,5 điểm) Những thành phố lớn Tô-ki-ô, Ki-ô-tô nằm ở đảo nào ở Nhật Bản?
A. Đảo Xi-cô-cư.      B. Đảo Hôn-su.
C. Đảo Hô-cai-đô.      D. Đảo Kiu-xiu.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Vị trí của LB Nga tiếp giáp với các nước và đại dương nào?
Câu 2: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu nợ nước ngoài của Bra-xin từ năm 1995 đến năm 2003.
Năm
1995
1996
1999
2003
Tổng nợ (Tỉ USD)
110,9
96,8
230
215
a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số nợ nước ngoài của Bra-xin trong giai đoạn trên.
b. Nêu nhận xét.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
A
C
A
B
A
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
   - LB Nga có diện tích 17,1 triệu km2, nằm ở cả hai châu lục Á – Âu, trải dài trên 11 múi giờ.
   - Tiếp giáp với biển, đại dương và các nước:
      + Giáp biển và đại dương: Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, biển Ban-tích, Biển Đen và biển Ca-xpi.
      + Giáp 14 nước, trong đó 8 nước thuộc Liên Xô cũ: Na-uy, Phần Lan, Ba Lan, Mông Cổ, Triều Tiên, Trung Quốc, E-xtô-nia, Lat-vi-a, Lit-va, Bê-la-rút-xi-a, U-crai-na, A-dec-bai-gian, Ca-dắc-tan, Gru-di-a.
Câu 2: (3 điểm)
a. Vẽ biểu đồ miền
b. Nhận xét:
   - Từ năm 1995 đến 2003 nợ nước ngoài tăng 1,93 lần.
   - Nợ nước ngoài tăng khác nhau:
      + Cao nhất là năm 1999: 230 tỉ USD.
      + Từ năm 1995 đến năm 1999 tăng 119,1 tỉ USD.
      + Từ năm 1999 đến 2003 giảm 15 tỉ USD.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM