Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức (phần 2)

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động của nó giảm 2,5%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi sau mỗi chu kì là
A. 5%       B. 7,5%       C. 6%       D. 9,5%
Câu 8: Vỏ máy của một động cơ nổ rung mạnh dần lên khi trục quay động cơ tăng dần tốc độ quay đến tốc độ 1440 vòng/phút và giảm rung động đi khi tăng tiếp tốc độ quay động cơ. Tần số riêng của dao động vỏ máy là
A. 1400 vòng/phút       B. 1440 vòng/phút
C. 1380 vòng/phút       D. 1420 vòng/phút.
Câu 9: Cơ năng của một dao động tắt dần giảm 5% sau mỗi chu kì. Biên độ dao động tắt dần sau mỗi chu kì giảm đi
A. 5%       B. 2,5%       C. 10%       D. √5% ≈ 2,24%
Câu 10: Biên độ của một dao động tắt dần giảm 1,5% sau mỗi chu kì. Trong một dao động toàn phần, cơ năng của dao động bị mất đi
A. 3%       B. 4,5%       C. 0,75%       D. 2,25%.
Câu 11: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45 cm thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3 s. Vận tốc bước đi của người đó là
A. 5,4 km/h       B. 3,6 km/h       C. 4,8 km/h       D. 4,2 km/h
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
7
8
9
10
11
Đáp án
A
B
B
A
A
Câu 7: A
Câu 9: B
Câu 10: A
Câu 11: A
Nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất khi tần số (hay chu kì) kích thích của ngoại lực bằng tần số riêng (hay chu kì riêng) của xô nước :
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM