Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Câu 9: Tìm các điểm cực trị của hàm số
A.x = -1   B. x = 1    C. x = 1/2   D. x = 2
Câu 10: Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log512 bằng
Câu 11: Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
A. y = 0    C. y = 0 và y = 1
B. y = -1   D. y = 0 và y = -1
Câu 12: Ngày 27 tháng 3 năm 2016 bà Mai gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền 100 triệu đồng với hình thức lãi kép và lãi suất 6,8% một năm. Bà Mai dự tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì rút hết tiền ra để lo công chuyện. Hỏi bà sẽ rút được bao nhiêu tiền (làm tròn kết quả đến hàng nghìn) ?
A. 38949000 đồng   C. 31259000 đồng
B. 21818000 đồng   D. 30102000 đồng
Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số
Câu 14: Cho hàm số
Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. x = e2 là điểm cực đại của hàm số
B. x = e2 là điểm cực tiểu của hàm số
C. x = √e là điểm cực đại của hàm số
D. x = √e là điểm cực tiểu của hàm số
Câu 15: Giải phương trình
Câu 16: Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình 32 + x + 32 - x = 82
A. 4   B. 8   C. 12   D. 16
Hướng dẫn giải và Đáp án
9-B
10-A
11-C
12-D
13-A
14-C
15-B
16-B
Câu 9:
Ta thấy y’ đổi dấu khi đi qua điểm x = 1 nên hàm số có một điểm cực trị là x = 1.
Câu 10:
Câu 11:
Từ đó suy ra hàm số có hai tiệm cận ngang là y = 1 và y = 0
Câu 12:
Số tiền lãi bà Mai nhận được sau 4 năm là :
100000000(1 + 0,068)4 - 100000000 ≈ 30102000(đồng)
Câu 13:
Câu 14:
Tập xác định: x > 0;
Ta thấy y’ > 0 nếu 0 < x < √e và y' < 0 nếu x > √e nên x = √e là điểm cực đại của hàm số
Câu 15:
Câu 16:
PT <=> 9.32x - 82.3x + 9 = 0. Đặt t = 3x , nhận được phương trình
9tx - 82t + 9 = 0
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM