Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại (phần 2 )

Câu 11. Hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ đều thực hiện nhiệm vụ
A. Phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội
B. Phản ánh đời sống của nhân dân lao động
C. Đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột
D. Bảo vệ những người nghèo khổ
Câu 12. Hãy sắp xếp tên tác giả cho phù hợp với tên các tác phẩm sau:
1. Những người khốn khổ
2. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoayơ
3. Chiến tranh và hòa bình
A. Víchto Huygô, Mác Tuên, Lép Tônxtôi
B. Lép Tônxtôi, Mác Tuên, Víchto Huygô
C. Víchto Huygô, Lép Tônxtôi, , Mác Tuên
D. Mác Tuên, Víchto Huygô, Lép Tônxtôi
Câu 13. Thơ Dâng là tác phẩm văn học của quốc gia nào?
A. Trung Quốc       B. Nhật Bản
C. Hàn Quốc       D. Ấn Độ
Câu 14. Thơ Dâng là tác phẩm văn học đạt giải Nôben năm 1913 vì
A. Thể hiện rõ tinh thần dân tộc và tinh thần nhân đạo sâu sắc
B. Thể hiện rõ tình yêu hòa bình và tinh thần nhân đạo sâu sắc
C. Thể hiện rõ lòng yêu nước, đấu tranh vì nền hòa bình của nhân loại
D. Thể hiện rõ long yêu nước, yêu hòa bình và tinh hần nhân đạo sâu sắc
Câu 15. Nhật kí người điên và AQ chính truyện là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?
A. Tào Đình       B. Cố Mạn
C. Mạc Ngôn       D. Lỗ Tấn
Câu 16. Tác phẩm Đừng động vào tôi của nhà thơ Hôxê Ridan đã phản ánh
A. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Xingapo
B. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Malaixia
C. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Philíppin
D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Inđônêxia
Câu 17. Hôxê Máchiến tranhi là nhà văn nổi tiếng của
A. Mĩ       B. Cuba
C. Mêhicô       D. Vênêxuêla
Câu 18. Công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc được hoàn thành vào năm 1708 là
A. Điện Cremlin (Nga)       B. Thành Rôma (Italia)
C. Cung điện Vécxai (Pháp)       D. Cung điện Buốckinham (Anh)
Câu 19. Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX- đầu thế kí XX là
A. Pari (Pháp)       B. Luân Đôn (Anh)
C. Xanh pêtécbua (Nga)       D. Mađơrít (Tây Ban Nha)
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
A
A
D
D
D
Câu
16
17
18
19
Đáp án
C
B
C
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM