Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 2)

Câu 11. Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Xuđăng năm 1882 là
A. Nhà sư Pucômbô
B. Nhà chính trị Ápđen Cađe
C. Nhà quân sự Átmét Arabi
D. Nhà truyền giáo Muhamét Átmét
Câu 12. Cuối thế kỉ XIX cuộc đấu tranh nào của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây được xem là tiêu biểu nhất?
A. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập
B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Angiêri
C. Cuộc đấu tranh của nhân dân Môdămbích
D. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Êtiôpia
Câu 13. Nhân dân Êtiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân
A. Anh       B. Pháp
C. Đức       D. Italia
Câu 14. Hai nước ở châu Phi vẫn giữ được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây ở cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là
A. Êtiôpia và Ai Cập       B. Angiêri và Tuynidi
C. Xuđăng và Ănggôla       D. Êtiôpia và Libêria
Câu 15. Quân Italia đã bị thảm bại trong trận đánh nào ở Êtiôpia
A. Adua       B. Hôlétta
C. Sentada       D. Ápđi Ababa
Câu 16. Nguyên nhân dẫn đến hấ bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi là
A. Các phong trào diễn ra lẻ tẻ
B. Chưa có chính đảng lãnh đạo
C. Chưa có sự liên kết đấu tranh
D. Trình độ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch
Câu 17. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm
A. Toàn bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ
B. Toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ
C. Trung Mĩ, Nam Mĩ một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribê
D. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam Mĩ
Câu 18. Thực dân phương Tây đã thống trị các nước Mĩ Latinh từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII là
A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha       B. Anh, Tây Ban Nha
C. Pháp, Bồ Đào Nha       D. Đức, Hà Lan
Câu 19. Chính sách thống trị nổi bật của thực dân phương Tây ở Mĩ Latinh là
A. Thiết lập chế độ thống trị phản động, gây ra nhiều tội ác dã man, tàn khốc
B. Thi hành chính sách thực dân mới, trao quyền cho người bản xứ
C. Lôi kéo lực lượng tay sai, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc
D. Thành lập các tổ chức chính trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
Câu 20. Nước cộng hòa da đen đầu tiên ở Mĩ Latinh được thành lập năm 1804 là
A. Pêru       B. Haiti
C. Mêhicô       D. Puéchiến tranhô Ricô
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
A
D
D
D
D
Câu
16
17
18
19
20
Đáp án
D
C
A
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM