Phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân

Với cấu trúc vá nội dung bài thi Giáo dục công dân, học sinh cần chú ý những điểm sau:
- Phải học tất cả 9 bải, với đầy đủ các đơn vị kiến theo cấu trúc của sách giáo khoa (không học bài 10 và các nội đung giảm tải).

- Không cần phải học thuộc từng khái niệm, định nghĩa như trong sách giáo khoa, mà phải phải học kĩ từng đơn vị kiến thức trong bài để nhận biết và hiều được nội dung kiến thức đó. Một nội dung kiến thức có thể được hỏi ở nhiều câu, theo nhiều cách khác nhau, nếu học sinh hiểu được vấn đề thì sẽ trả lời được câu hỏi theo các cách thức và các mức độ khác nhau, từ nhận biết đến thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
- Không cần nhớ tên các luật và các điều khoản trong các luật, cùng như nội dưng các điều khoản, các hình phạt và mức độ xử phạt được quy định trong Bộ luật Hình sụ và các luật khác.
- Các câu hỏi thi trong bài ở các mức độ khác nhau, trong đó câu hỏi nhận biết và thông hiểu sẽ có ở tất cả các bài học của lớp 12 ; các câu vận dụng thấp và vận dụng cao sẽ có trong nội dung ở một số bài nhất định ;
    + Ở mức độ nhận biết và thông hiểu, học sinh cần học để nhận biết, hiểu và làm quen với kiến thức cơ bản của bài học
    + Ở mức độ vận dụng thấp và vận dụng cao, trênn cơ sở hiểu kiến thức đã học, học sinh vận dụng vào một hoàn cảnh cụ thể để nhận xét, đánh giá được các hành vi đúng - sai, giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống. Các câu hỏi trắc nghiệm ở mức độ vận dụng chính là các tình huống thực tiễn mà học sinh đã gặp, chứng kiến hoặc biết được trong thực tiễn đời sống ở nhà, trong khu dân cư ở trường học hoặc ở ngoài xã hội. Các phương án trả lời cho những tình huống này được thể hiện ở thể loại nghiệm khách quan.
Như vậy, để làm bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân học sinh cần thực hiện theo các bước :
- Học đầy đủ và học kĩ các bài trong chương trình lớp 12, từ các định nghĩa, đặc điểm đến nội dung kiến thức của từng mục, nhưng cần chú ý hơn đến các nội dung chính (chiếm phần lớn các đơn vị kiến thức), bỏ qua những nội dung phụ như các câu dẫn (Ví dụ bài 6 : Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân) hoặc các câu giải thích thêm nội dung chính.
- Luyện tập củng cố các câu hỏi nhận biết và thông hiếu trên cơ sở kiến thức đã học ; vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập ở mức độ vận dụng thấp và vận dụng cao. Đối với các bài tập vận dụng, học sinh cần biết phân tích, lí giải nhận xét, đánh giá các hiện tượng đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội, biết cách giải quyết hoặc đề xuất cách giải quyết tình huống/ vấn đề của thực tiễn phù hợp với lứa tuổi, trên cơ sở kiến thức đã học ở mỗi bài cụ thể. Nội dung các các vận dụng thường khai thác kiên thức ở nội dung chính của các đơn vị kiến thức bài học, không nằm ở các định nghĩa
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM