Đề thi trắc nghiệm môn Địa Lí: Đề trắc nghiệm Số 3

Câu 1. Địa phương nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất ?
A. Quảng Bình.
B. Bình Dương.
C. Thái Bình.
D. Vĩnh Phúc.

Câu 2. Đặc điểm tự nhiên có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành vùng chuyên canh chè ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. đất feralit giàu dinh dưỡng.
B. khí hậu cận nhiệt đới trên núi có mùa đông lạnh,
C. địa hình đồi thấp.
D. lượng mưa lớn.
Câu 3. Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta đang chuyển dịch theo hướng :
A. tăng tỉ trọng nông nghiệp - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng công nghiệp - xây dựng.
B. tăng tỉ trọng nông nghiệp - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng dịch vụ.
C. giảm tỉ trọng của nông – lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của công nghiệp - xây dựng và tiến tới ổn định dịch vụ.
D. tăng tỉ trọng của nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và tiến tới ổn định dịch vụ.
Câu 4. Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do
A. đường lối phát triển công nghiệp của nước ta.
B. sự tác động của thị trường.
C. theo xu hướng chung của toàn thế giới.
D. tác động của thiên tai trong thời gian gần đây.
Câu 5. Đường ống của nước ta hiện nay
A. chỉ phát triển ở Đồng bằng sông Hồng.
B. đã vận chuyển khí từ thềm lục địa vào đất liền.
C. chỉ vận chuyển các loại xăng dầu thành phẩm.
D.chưa gắn với sự phát triển của ngành dầu khí
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long không giáp biển là
A. Bến Tre, Trà Vinh.
B.Hậu Giang, Vĩnh Long,
C. Sóc Trăng, Bạc Liêu.
D. Cà Mau, Kiên Giang.
Câu 7. Sơ đồ mặt cắt khái quát các vùng biển Việt Nam
Trong sơ đồ trên, các vùng biển được đánh số I, II, III, IV, lần lượt là :
A. lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thuỷ, vùng đặc quyền kinh tế.
B. nội thuỷ, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
C. nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
D. nội thuỷ, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải.
Câu 8. về dân số, nước ta đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau
A. Inđônêxia, Thái Lan.
B. Malaixia, Philippin.
C. Inđônêxia, Malaixia.
D. Inđônêxia, Philippin.
Câu 9. Trong tổng diện tích đất rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là
A. rừng giàu.
B. rừng nghèo và rừng mới phục hồi.
C. rừng trồng chưa khai thác được.
D. đất trống, đồi núi trọc.
Câu 10. Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hoá ở nước ta là
A. sản xuất nhỏ, công cụ thủ công.
B. đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hoá.
C. sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp.
D. phần lớn sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.
Câu 11. Hạn chế của Đồng bằng sông Hồng là
A. thiếu lao động có trình độ.
B. sự đầu tư của nước ngoài còn rất ít.
C. tài nguyên thiên nhiên đang bị suy thoái.
D. cơ sở hạ tầng thấp nhất cả nước.
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ ?
A. Cầu Treo
B. Bờ Y
C. Lao Bảo
D. Cha Lo
Câu 13. Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn ?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 14. Cấu trúc địa hình nước ta gồm hai hướng chính là
A. hướng bắc - nam và hướng vòng cung.
B. Hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung,
C. hướng đông - tây và hướng vòng cung.
D. hướng đông bắc - tây nam và hướng vòng cung.
Câu 15. Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta có đặc điểm
A. tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn cao hơn thành thị.
B. ti trọng lao động ở khu vực nông thôn thấp hơn thành thị.
C. tỉ trọng lao động ở hai khu vực tương đương nhau.
D. tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn tăng, ở khu vực thành thị giảm.
Câu 16. Trong những năm qua, sản lượng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do :
A. tăng diện tích đất canh tác.
B. tăng năng suất cây trồng.
C. đẩy mạnh khai hoang phục hoá.
D. tăng số lượng lao động trong ngành trồng lúa.
Câu 17. Căn cứ vào bản đồ Chăn nuôi ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh có số 9 lượng trâu và bò (năm 2007) lớn nhất nước ta là :
A. Quảng Ngãi, Thanh Hoá.
B. Thanh Hoá, Bình Định.
C. Thanh Hoá, Nghệ An.
D. Nghệ An, Quảng Nam.
Câu 18. Việc nuôi thuỷ sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn của Bắc Trung Bộ vì
A. tạo ra sản phẩm mang tính hàng hoá.
B. giải quyết được nhiều việc làm.
C.phát huy được thế mạnh ở tất cả các tỉnh.
D. tận dụng được thời gian rảnh rỗi.
Câu 19. Nhịp điệu dòng chảy trong năm của sông ngòi nước ta chủ yếu phụ thuộc vào
A. độ dài của sông.
B. chế độ mưa mùa.
C. diện tích lưu vực sông.
D. độ dốc của lòng sông.
Câu 20. Căn cứ vào bản đồ Nhiệt độ ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Nam Bộ phổ biến là
A. từ 14oC - 18oC.
B. từ 18oC - 20oC.
C. từ 20oC - 24oC.
D. trên 24oC.
Câu 21. Di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn thuộc tỉnh
A. Quảng Nam
B. Quảng Ngãi
C. Quảng Ninh
D. Quảng Bình
Câu 22. Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do
A. nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất.
B. điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị.
C. quá trình đô thị hoá diễn ra chậm.
D. có sự di dân từ thành thị về nông thôn.
Câu 23. Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển nông nghiệp của Tây Nguyên là
A. thiếu nước vào mùa khô.
B. địa hình phân bậc, khó canh tác.
C. khí hậu phân hoá theo độ cao, hạn chế sản xuất hàng hoá.
D. đất có tầng phong hoá sâu.
Câu 24. Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên là do
A. khí hậu có mùa đông lạnh.
B. có nguồn lao động dồi dào hơn.
C. gần với Đồng bằng sông Hồng.
D. có vị trí giáp biển.
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp nào sau đây không có trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng ?
A. Chế biến nông sản.
B. Đóng tàu.
C. Sản xuất vật liệu xây dựng.
D. Luyện kim màu.
Câu 26. Ở nhiều đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành 3 dải, lần lượt từ biển vào là :
A. vùng thấp trũng - cồn cát, đầm phá - đồng bằng.
B. cồn cát, đầm phá - đồng bằng - vùng thấp trùng.
C. cồn cát, đầm phá - vùng thấp trũng - đồng bằng.
D. đồng bằng - cồn cát, đầm phá - vùng thấp trũng.
Câu 27. Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là
A. tăng cường cơ sở năng lượng.
B. bổ sung lực lượng lao động.
C. đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.
D. hỗ trợ vốn.
Câu 28. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta biểu hiện ở
A. độ ẩm lớn, cân bằng ẩm luôn dương.
B. lượng mưa hằng năm lớn.
C. trong năm có 2 mùa rõ rệt.
D. nhiệt độ trung bình năm cao, tổng số giờ nắng lớn
Câu 29. Cho bảng số liệu :
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên ?
A. Năm 1943, diện tích rừng của nước ta hoàn toàn là rừng tự nhiên.
B. Diện tích rừng trồng của nước ta liên tục tăng.
C. Giai đoạn 1943 - 1993, trồng rừng không bù lại được so với nạn phá rừng.
D. Độ che phủ rừng của nước ta giảm liên tục.
Câu 30. Đặc điểm về nhiệt độ của khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) là
A. nhiệt độ trung bình năm trên 20oC. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn.
B. nhiệt độ trung bình năm trên 20oC. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ.
C. nhiệt độ trung bình năm trên 25oC. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn.
D. nhiệt độ trung bình năm trên 25oC. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ.
Câu 31. Nghề làm muối ở nước ta phát triển nhất ở vùng
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 32. Nhóm đất chủ yếu ở vùng đồi núi thấp là
A. đất cát.
B. đất phèn,
C. đất mùn thô.
D. đất feralit.
Câu 33. Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ?
A. Tiền Giang.
B. Kiên Giang,
C. An Giang.
D. Cà Mau
Câu 34. Cho bảng số liệu :
Biêu đồ thể hiện rõ nhất tốc độ tăng trưởng của số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của nước ta qua các năm là
A. biểu đồ đường.
B. biểu đồ tròn, bán kính bằng nhau,
C. biểu đồ cột.
D. biểu đồ miền.
Câu 35. Trong những năm gần đây, cán cân ngoại thương của nước ta thay đổi theo hướng cân đối hơn, cụ thể là
A. giá trị nhập khấu luôn cao hơn giá trị xuất khẩu.
B. tốc độ tăng giá trị xuất khẩu luôn bằng tốc độ tăng giá trị nhập khẩu,
C. tốc độ tăng giá trị xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng giá trị nhập khẩu.
D. giá trị xuất khẩu tăng, giá trị nhập khẩu giảm.
Câu 36. Cho biểu đồ sau :
Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta qua các năm
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết biểu đồ trên thể hiện được nội dung nào sau đây.
A. Quy mô dân số, số dân thành thị và nông thôn, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên qua các năm.
B. Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta giai đoạn 2000 - 2015.
C. Tỉ lệ dân số thành thị của nước ta qua các năm.
D. Tốc độ tăng trưởng của dân số nước ta qua các năm.
Câu 37. Mục đích chủ yếu trong khai thác than ở nước ta không phải để
A. xuất khẩu thu ngoại tệ.
B. làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện.
C. làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất, luyện kim.
D. làm chất đốt cho các hộ gia đình.
Câu 38. Cho bảng số liệu :
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên ?
A. Cả hai vùng sản lượng thuỷ sản đều không tăng.
B. Vùng Bắc Trung Bộ có sản lượng thuỷ sản nuôi trồng nhỏ hơn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Vùng Bắc Trung Bộ có sản lượng thuỷ sản khai thác lớn hơn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Vùng Bắc Trung Bộ có sản lượng thuỷ sản nhỏ hơn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 39. Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta ?
A. Có ranh giới địa lí xác định.
B. Phân bố gần nguồn nguyên liệu,
C. Không có dân cư sinh sống.
D. Do Chính phủ quyết định thành lập
Câu 40. Cho biểu đồ sau :
Biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta qua các năm
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào dưới đây đúng.
A. Giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu không tăng trong giai đoạn trên.
B. Giá trị xuất khẩu tăng được 34,4 lần, từ năm 1995 đến năm 2013.
C. Giai đoạn 1995 đến 2011, nước ta đều trong tình trạng nhập siêu.
D. Giá trị nhập khẩu tăng được 26,1 lần, từ năm 1995 đến năm 2013
Đáp án:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM