Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 5)

Câu 56. L 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng cơm gần nhà M 15 tuổi. Chứng kiến cảnh L bị chủ nhà mắng chửi, đánh đập M rất thương L nhưng không biết phả làm sao. Theo em, M có quyền tố cáo với cơ quan công an không ? Vì sao ?
A. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.
B. Có, vì học sinh đủ 15 tuổi là có quyền tố cáo.
C. Không, vì tố cáo là điều không có lợi cho trẻ em.
D. Có, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.

Câu 57. Học sinh lớp 12 B đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Giáo dục là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. Quyền tự do dân chủ và quyền tự do cá nhân.
Câu 58. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện N, bà M muốn gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy bà M phải gửi đơn đến cơ quan nào dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Cơ quan công an.
B. Ủy ban nhân dân tỉnh.
C. Ủy ban nhân dân huyện.
D. Viện kiểm sát nhân dân huyện.
Câu 59. Bà Tr. Là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị Giám đốc sở này ra quyết định kỷ luật “Chuyển công tác khác”. Bà Tr. Có thể gửi đơn khiếu nại đến người nào dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
B. Thanh tra chính phủ.
C. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .
D. Cơ quan Công an tỉnh.
Câu 60. T đang viết phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã thì ông Kh. ghé nhìn rồi nói nhỏ: “Cháu gạch tên ông N đi nhé”. Hành vi của ông Kh. vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Phổ thông.      B. Bình đẳng.
C. Bỏ phiếu kín.      D. Trực tiếp.
Câu 61. Nhân dân trong khu dân cư D họp bàn về giữ trật tự, an ninh trong phường. Việc làm này là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền được tham gia.
B. Quyền kiểm tra, giám sát.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội.
D. Quyền tự do dân chủ.
Câu 62. Ông B cơi nới thêm tầng nhà. Mặc dù ông P đã được phép của cơ quan có thẩm quyền, nhưng hai người Thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng đến kiểm tra và yêu cầu đưa tiền thì mới được phép tiếp tục thi công. Biết được việc này, ông Q hàng xóm muốn phản ánh với cơ quan nhà nước. Vậy ông Q phải làm như thế nào ?
A. Gửi đơn khiếu nại đến Sở Xây dựng.
B. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
C. Tố cáo đến Công an tỉnh.
D. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng.
Câu 63. Sau cuộc họp trao đổi, bàn bạc, nhân dân xã M đã thống nhất biểu quyết về việc xãy dựng một đoạn đường liên thôn trong xã, trong đó nhân dân có đóng gớp một phần kinh phí. Đây là biểu hiện của quyền nào của công dân ?
A. Quyền tự do dân chủ.
B. Quyền tham gia xây dựng quê hương.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 64. H và T phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, H và T cần làm gì để thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Báo ngay cho cơ quan kiểm lâm, thực hiện quyền khiếu nại của công dân.
B. Báo ngay cho các chú công an, thực hiện quyền tố cáo của công dân.
C. Báo ngay cho Chủ tích Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện quyền tự do ngôn luận.
D. Báo ngay cho cơ quan kiểm lâm, thực hiện quyền tố cáo của công dân.
Câu 65. Hai cán bộ quản lý thị trường đã nhận của bà D một số tiền để bà bán một số mặt hàng không có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Biết được việc này, bà C muốn phản ánh với cơ quan nhà nước. Vậy, bà C phải làm gì và làm như thế nào cho đúng pháp luật ?
A. Gửi đơn khiếu nại đến thanh tra tỉnh.
B. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
C. Gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh.
D. Gửi đơn tố cáo đến Chi cục quản lý thị trường tỉnh.
Đáp án
Câu
56
57
58
59
60
Đáp án
D
C
C
C
C
Câu
61
62
63
64
65
Đáp án
C
D
C
D
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM