Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 2)

Câu 27: Trong chế độ khi hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là
A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng, ít mưa
B. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, ít mưa
C. Mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều
D. Mừa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, mưa nhiều

Câu 28: Trong chế độ khí hậu, Nam BỘ và Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là
A. Mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam
B. Mùa nóng và mùa lạnh
C. Mùa nóng mưa nhiều và mùa lạn, khô
D. Mùa mưa và mùa khô
Câu 29: Những khi vực chịu tác động khô hạn lướn nhất ở nước ta vào mùa khô là
A. Tây Nguyên cực Nam Trung Bộ
B. Đông Nam BỘ và Đồng bằng sông Cửu Long
C. Các vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc
D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ
Câu 30: Trong chế độ khí hậu, giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về
A. Hướng gió      B. Mùa mưa và mùa khô
C. Mùa nóng và mùa lạnh      D. Tất cả đều đúng
Câu 31: ở nước ta những nơi có mưa nhiều và mùa khô rõ rệt là
A. Nam Bộ và ven biển Trung Bộ      B. Nam Bô và Tây Nguyên
C. Vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên      D. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc
Câu 32: khu vực nòa có mưa lớn tập chung về thu – đông ở nước ta là
A. Bắc Bộ      B. Nam Bộ
C. Ven biển Trung BỘ      D. Tây Nguyên
Câu 33: Gió mùa Đông Nam hoạt động ở miền bắc nước ta vào thời gian
A. Cuối mùa đông      B. Đầu và giữa mùa hạ
C. Giữa và cuối mùa hạ      D. Đầu mùa đông
Câu 34: căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9. Khu vực chịu tác hại lớn nhất của gió tây nam khô là
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Tây bắc
C. Bắc Trung Bộ      D. Tây Nguyên
Câu 35: căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat dịa lí Việt Nam trang 9, khu vực có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta là
A. ven biển Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Bắc      D. Ven biển cực Nam Trung Bộ
Câu 36: căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, các trạm khí hậu có chế độ mưa vào thu – đông tiêu biểu ở nước ta là:
A. Sapa, Lạng Sơn, Hà Nội      B. Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn
C. Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang      D. Đà Lạt, cần Thơ, Cà Mau
Câu 37: căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, khu vực ở nước ta chịu tác động của gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ là:
A. Đông Bắc      B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nguyên      D. Nam Bộ
Câu 38: căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là
A. Dưới 14ºC      B. Dưới 18ºC
C. Từ 18ºC - 20ºC      D. Trên 24ºC
Câu 39: căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt đọ trung bình tháng I ở Nam Bộ phổ biến là
A. Từ 14ºC – 18 ºC      B. Từ 18ºC - 20ºC
C. Từ 20ºC - 24ºC      D. Trên 24ºC
Đáp án
Câu
27
28
29
30
31
32

Đáp án
C
D
A
B
B
C

Câu
33
34
35
36
37
38
39
Đáp án
C
C
D
C
A
B
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM