Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

Câu 13:Các bãi biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là
A. Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né, Sa Huỳnh
B. Mỹ Khê, Nha Trang, Sa Huỳnh, Mũi Né
C. Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Mũi Né
D. Mỹ Khê, Mũi Né, Sa Huỳnh, Nha Trang

Câu 14: Các hải cảng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là
A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vân Phong, Nha Trang
B. Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Vân Phong
C. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Vân Phong, Nha Trang
D. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Phong
Câu 15: Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Cơ khí, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng
B. Luyện kim, chế biến nông – lâm – thủy sản và snar xuất hàng tiêu dùng
C. Hóa chất, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng
D. Khai thác than, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng
Câu 16: Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do
A. Sự đầu tư của Nhà nước
B. Thu hút được sự đầu tư của nước ngoài
C. Khai thác tốt nguồn lợi hải sản
D. Khai thác dầu khí
Câu 17: Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Giải quyết tốt vấn đề năng lượng
B. Giải quyết vấn đề nước
C. Bổ sung nguồn lao động
D. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
Câu 18: ý nào không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề năng lượng của vùng Duyên hải Nam
B. Xây dựng các nhà máy thủy điện
C. Đầu tư xây dựng nhà máy điện nguyên tử
D. Nhập điện từ nước ngoài
Câu 19 : Chuỗi đô thị tương đối lớn và đang thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết
B. Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang
C. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết
D. Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rang – Tháp Chàm
Câu 20: Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam không
A. Làm tăng vai trò trung chuyển vùng
B. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Đà Nẵng
C. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh
D. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với Tây Nguyên
Câu 21: Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các tuyến đường ngang không
A. Góp phần nổi Tây Nguyên với các cảng nước sâu
B. Đẩy mạnh giao lưu với vùng Tây Nguyên
C. Đẩy mạnh giao lưu với khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào
D. Đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh
Đáp án
Câu
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Đáp án
C
A
A
B
A
D
C
D
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM