Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Câu 1: Hình thức nào dưới đây không phải là hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta ?
A. Khu công nghiệp      B. Xí nghiệp công nghiệp
C. Điểm công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp

Câu 2: Một trong những đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là:
A. Thường hình thành ở các tỉnh miền núi
B. Mới được hình thành ở nước ta
C. Do Chính phủ thành lập
D. Có các ngành chuyên môn hóa
Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta?
A. Có ranh giới địa lí xác định
B. Do chính phủ quyết điịnh thành lập
C. Không có dân cư sinh sống
D. Phân bố gần nguồn nguyên liệu
Câu 4: Một trong những đặc điểm của khu công nghiệp nước ta là
A. Gắn liền với đô thị vừa và lớn
B. Bao gồm nhiều tỉnh và thành phố
C. Không có dân cư sinh sống
D. Có nhiều ngành chuyên môn hóa
Câu 5: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta mới được hình thành từ những năm 90 của thế kỉ XX là
A. Điểm công nghiệp      B. Vùng công nghiệp
C. Khu công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp
Câu 6: Các khu công nghiệp của nước ta có đặc điểm phân bố là
A. Tập trung ở miền Bắc      B. Không đều theo lãnh thổ
C. Tập trung ở vùng miền núi      D. Đồng đều trên các vùng lãnh thổ
Câu 7: Nơi nào dưới đây không phải là quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay?
A. Nơi có vị trí thuận lợi
B. Nơi có tài nguyên khoáng sản dồi dào
C. Nơi có kết cấu hạ tầng tốt
D. Nơi có nguồn lao động đông đảo với chất lượng cao
Câu 8: Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo Duyên hải miền Trung là
A. Vinh      B. Quy Nhơn
C. Đà Nẵng      D. Nha Trang
Câu 9: Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là
A. Gắn liền với đô thị vừa và nhỏ
B. Hình thức tổ chức lãnh thô ở trình độ cao nhất
C. Không có dân cư sinh sống
D. Phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu
Câu 10: Hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta chưa xuất hiện tại vùng
A. Tây Nguyên      B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
C. Bắc Trung Bộ      D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
B
A
D
C
C
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
B
B
C
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM