Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 1)

Câu 11: Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có vai trò ngày càng quan trọng và tỉ trọng tăng nhanh nhất là :
A. Kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài      B. Kinh tế nhà nước
C. Kinh tế tập thể      D. Kinh tế tư nhân

Câu 12: Trong cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế, có tỉ trọng giảm nhưng vẫn luôn giữ vai tro chủ đạo là:
A. Kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài      B. Kinh tế nhà nước
C. Kinh tế ngoài nhà nước      D. Kinh tế tư nhân
Câu 13: Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hienj nay là do
A. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP
B. Nắm các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt của quốc gia
C. Chi phối hoạt động của tất cả các thành phần kinh tế khác
D. Có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm nhiều nhất trên cả nước
Câu 14: Thành phần kinh tế nào có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm lớn nhất là
A. Kinh tế Nhà nước      B. Kinh tế tập thể
C. Kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể      D. Kinh tế có vồn đầu tư nước ngoài
Câu 15: Trong qua trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển cong nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
C. Đồng bằng sông Cửu Long      D. Đông Nam Bộ
Câu 16 :Trong qua trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, hiện nay vùng có giá trọ sản xuất nong, lâm nghiệp và thủy sản lớn nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông HồngB. Trung du và miền núi Bắc Bộ      
C. Đồng bằng sông Cửu LongD. Đông Nam Bộ      
Câu 17: Đến năm 2016, số vùng kinh tế trọng điểm của nước ta là
A. 3      B. 4
C. 5      D. 6
Câu 18: Thành phố Cần Thơ được xếp vào vùng kinh tế trọng điểm
A. Phía Bắc      B. Miền Trung
C. Phía Nam      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 19: Tỉnh Tiền Giang được xếp vào vùng kinh tế trọng điểm
A. Phía Bắc      B. Miền Trung
C. Phía Nam      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 20: Căn cứ vào biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm cở Átlat địa lí Việt Nam trang 17, giai đoạn 2000 -2007 , GDP của nước ta tăng gần:
A. 1,6 lần      B. 2,6 lần
C. 3,6 lần      D. 4, lần
Câu 21: căn cứ vào biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở Atlat địa lí Việt Nam trang 17, sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nước ta trong giai đoạn 1990-2007 diễn ra theo hướng
A. Giảm tỉ trọng khu vực nông- lâm – thủy sản, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng
B. Tăng tỉ trọng khu vực nông- lâm – thủy sản, giảm tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng
C. Giữ nguyên tỉ trọng hai khu vực kinh tế
D. Giữ nguyên tỉ trọng khu vực nông- lâm – thủy sản, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng
Câu 22: căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng ở nước ta là
A. Hải Phòng, Đà Nẵng      B. Biên hòa, Vũng Tàu
C. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh      D. Cần Thơ, Thủ Dầu Một
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
16
Đáp án
A
B
B
C
D
C
Câu
17
18
19
20
21
22
Đáp án
B
D
C
B
A
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM