Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 1 (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 1 (tiếp theo)

Câu 9. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O. Các phân tử Ođó được bắt nguồn từ
A. sự khử CO2
B. sự phân li nước
C. phân giải đường
D. quang hô hấp

Câu 10. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau:
- Cho vài hạt cây vào bình thủy tinh
- Đặt cốc nước vôi trong, nhiệt kế vào bình và ghi nhiệt độ của nhiệt kế
- Đậy nút cao su thật kín
- Đặt bình vào hộp xốp cách nhiệt
Hiện tượng gì xảy ra sau 90 - 120 phút và mục đích của thí nghiệm là gì?
A. Nhiệt độ của nhiệt kế tăng so với ban đầu, cốc nước vôi trong chuyển thành đục. Thí nghiệm chứng minh hô hấp thải khí CO2
B. Nhiệt độ của nhiệt kế giảm so với ban đầu, cốc nước vôi trong chuyển thành đục. Thí nghiệm chứng minh hô hấp thải khí CO2
C. Nhiệt độ của nhiệt kế tăng so với ban đầu, cốc nước vôi trong chuyển thành đục. Thí nghiệm chứng minh hô hấp tỏa nhiệt
D. Nhiệt độ của nhiệt kế giảm so với ban đầu, cốc nước vôi trong chuyển thành đục. Thí nghiệm chứng minh hô hấp tỏa nhiệt
Câu 11. Xét các trường hợp sau
(1) những cơn giông : N+ O→ NO(tia lửa điện)
(2) xác của động vật, thực vật: RNH2→ NH→ NO3-
(3) sự cố định của vi sinh vật: N+ NH→ 2 NH3
(4) sự cung cấp của con người: muối NO3, NH4+
(5) quang hợp của cây xanh
Những trường hợp nào trên đây là nguồn cung cấp nitơ cho cây?
A. (1), (2), (3) và (4)
B. (1), (3), (4) và (5)
C. (2), (3), (4) và (5)
D. (1), (2), (4) và (5)
Câu 12. Khi cây bị hạn, hàm lượng AAB trong tế bào khí khổng tăng có tác dụng
A. kích thích các bơm ion hoạt động
B. tạo cho các ion đi vào khí khổng
C. làm cho các tế bào khí khổng tăng áp suất thẩm thấu
D. làm tăng sức trương của nước trong tế bào khí khổng
Câu 13. Ở động vật nhai lại, thức ăn được di chuyển qua 4 ngăn của dạ dày theo thứ tự sau:
A. dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ lá sách → dạ múi khế
B. dạ lá sách → dạ tổ ong → dạ cỏ → dạ múi khế
C. dạ cỏ → dạ lá sách → dạ tổ ong → dạ múi khế
D. dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ múi khế → dạ lá sách
Câu 14. Trong các phát biểu sau:
(1) ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể
(2) huyết áp cực đại lúc tim to, cực tiểu lúc tim giãn
(3) càng xa tim, huyết áp càng giảm, tốc độ máu chảy càng lớn
(4) tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm
Có bao nhiêu phát biểu sai ?
A. 4       B. 3      C. 1       D. 2
Câu 15. Một mẫu ruộng ngô đang kết hạt thu được như sau: toàn bộ cây kể cả thân, gốc rễ và lá 0,40 tấn chất khô/ha/ngày ; riêng phần bắp ngô là 0,15 tấn chất khô/ha/ngày. Nếu tách hạt ra thì được 0,05 tấn chất khô/ha/ngày. Giả sử chỉ có hạt là có giá trị kinh tế thì năng suất kinh tế là
A. 0,15 tấn chất khô/ha/ngày
B. 0,40 tấn chất khô/ha/ngày
C. 0,05 tấn chất khô/ha/ngày
D. 0,60 tấn chất khô/ha/ngày
Đáp án
Câu
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
B
A
A
A
A
C
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM