Đề kiểm tra học kì 2 (tiếp theo)

Câu 21.Hãy ghép các hoocmôn thực vật ở cột A với chức năng chính của nó ở cột B cho phù hợp
A
B
1.Auxin
2.Xitôkinin
3.Gibêrelin
4.Axit abxixic
5.Êtilen
a) thúc đẩy quả xanh chóng chín
b) kích thích ra rễ và kích thích thụ tinh kết hạt
c) ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lá
d) nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách sinh trưởng
e) phá ngủ cho hạt, quả; tạo quả không hạt

Phương án trả lời đúng là:

A. 1-d ; 2-a ; 3-c ; 4-e ; 5-b
B. 1-b ; 2-d ; 3-c ; 4-c ; 5-a
C. 1-a ; 2-d ; 3-c ; 4-b ; 5-e
D. 1-c ; 2-a ; 3-b ; 4-d ; 5-e
Câu 22. Chú thích sơ đồ sau bằng cách sử dụng các thông tin tương ứng với các chữ cái cho phù hợp
a. biến thái hoàn toàn
b. không qua biến thái
c. qua biến thái
d. giai đoạn phôi
e. giai đoạn hậu phôi
f. giai đoạn sau sinh
g. biến thái không hoàn toàn
Phương án trả lời đúng là:
A. 1-a, 2-c, 3-b, 4-g, 5-d, 6-e, 7-d, 8-f
B. 1-b, 2-c, 3-g, 4-a, 5-d, 6-f, 7-d, 8-e
C. 1-c, 2-b, 3-g, 4-a, 5-d, 6-f, 7-d, 8-e
D. 1-b, 2-c, 3-g, 4-a, 5-d, 6-e, 7-d, 8-f
Câu 23. Hãy ghép các nội dung cho sẵn phù hợp với các số trên hình và cho biết đó là kiểu biến thái nào?
a. trứng đã phát triển thành phôi
b. sâu non đang chui ra từ nhộng
c. nhộng
d. bướm trưởng thành
e. bướm chui ra từ nhậu
f. sâu bướm
Phương án trả lời đúng là:
A. 1-a, 2-f, 3-c, 4-e, 5-d  biến thái hoàn toàn
B. 1-a, 2-f, 3-c, 4-e, 5-d  biến thái không hoàn toàn
C. 1-a, 2-f, 3-b, 4-e, 5-d  biến thái hoàn toàn
D. 1-a, 2-f, 3-c, 4-b, 5-d  biến thái không hoàn toàn
Câu 24. Biện pháp nào sau đây không được coi là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch?
A. tính ngày rụng trứng      B. thắt ống dẫn tinh
C. nạo, hút thai       D. uống thuốc ngừa thai
Câu 25. Trong chăn nuôi, biện pháp không được sử dụng để làm thay đổi số con ở vật nuôi là
A. sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp      B. thay đổi yếu tố môi trường sống
C. nuôi cấy tế bào       D. thụ tinh nhân tạo
Câu 26. Biện pháp tránh thai có thể tránh được HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục là sử dụng
A. bao cao su       B. viên thuốc tránh thai
C. vòng tránh thai       D. phương pháp tổng hợp
Câu 27. Biện pháp để giảm nạo phá thai ở tuổi vị thành niên là
A. không có quan hệ tình dục
B. không cho trẻ con ra khỏi nhà vào lúc quá khuya
C. giáo dục tình dục an toàn và lành mạnh
D. thường xuyên vệ sinh cá nhân
Câu 28. Hoàn thành câu sau:
Thụ tinh kép là hiện tượng …(1)... tham gia thụ tinh, nhân thứ nhất kết hợp với tế bào …(2)... tạo thành …(3)..., nhân từ 2 kết hợp với nhân …(4)... hình thành nên nhân …(5)...
(1), (2), (3), (4) và (5) lần lượt là:
A. Cả hai nhân, trứng, hợp tử, lưỡng bội, tam bội
B. Cả hai nhân, nhân lưỡng, hợp tử, trứng, lưỡng bội
C. Cả hai nhân, trứng, hợp tử, đơn bội, lưỡng bội
D. Cả hai nhân, trứng, lưỡng bội, lưỡng bội, tam bội
Câu 29.Hoàn thành câu sau bằng cách chọn chữ cái tương ứng với thông tin đã cho:
a. sâu bướm       b. Phôi
c. hợp tử       d. Trứng
Trong phát triển qua biến thái hoàn toàn, giai đoạn phôi diễn ra trong …(1)... đã thụ tinh. Ở giai đoạn này …(2)... phân chia nhiều lần hình thành …(3)... các tế bào của …(3)... phân hóa tạo thành các cơ quan của …(4)... (4) chui ra tử …(1)...
A. 1-c ; 2-d ; 3-b ; 4-a      B. 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a
C. 1-d ; 2-c ; 3-b ; 4-a      D. 1-b ; 2-c ; 3-d ; 4-a
Câu 30. Xét các tương quan sau đây:
⦁ trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt chỉ số cực đại
⦁ trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh và đạt chỉ số cực đại, còn AAB giảm xuống rất nhanh
⦁ trong hạt khô, GA đạt cực đại, AAB rất thấp
⦁ trong hạt nảy mầm, GA giảm xuống rất nhanh, còn AAB tăng nhanh và đạt trị số cực đại
⦁ trong hạt khô, GA và AAb cân bằng
Những phát biểu đúng về tương quan giữa chất kích thích và chất ức chế điều tiết trạng thái sinh lý của hạt là:
A. (1) và (2)       B. (3) và (4)
C. (1) và (5)       D. (2) và (5)

Đáp án
Câu
21
22
23
24
25
Đáp án
B
B
A
C
C
Câu
26
27
28
29
30
Đáp án
A
C
A
C
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM