Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 63)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 63)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Mật độ dân số trung bình ở Ai Cập (năm 2005) là:
A. 68 người/km2.      B. 71 người/km2.
C. 74 người/km2.      D. 84 người/km2.

Câu 2: (0,5 điểm) Kênh đào Xuy-ê qua lãnh thổ Ai Cập nối liền hai bờ biển nào?
A. Biển Địa Trung Hải – Biển Đỏ.
B. Biển Đỏ - Biển Đen.
C. Biển Đỏ - Ban-tích.
D. Biển Ban-tích – Biển Đen.
Câu 3: (0,5 điểm) Đặc điểm nổi bật nhất trong ngành dịch vụ ở các nước Đông Nam Á là:
A. Dịch vụ phát triển không đều ở các nước.
B. Đông Nam Á hải đảo dịch vụ phát triển nhanh.
C. Dịch vụ các nước phát triển mạnh.
D. Chỉ phát triển dịch vụ ngân hàng, du lịch.
Câu 4: (0,5 điểm) Đóng góp 15,5% GDP là ngành kinh tế nào ở Ai Cập (năm 2004)?
A. Dịch vụ.      B. Nông nghiệp.
C. Công nghiệp.      D. Xây dựng.
Câu 5: (0,5 điểm) Các cây công nghiệp được trồng ở Đông Nam Á với mục đích chủ yếu là gì?
A. Thu hút đầu tư nước ngoài.
B. Bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. Cân bằng môi trường sinh thái.
D. Xuất khẩu thu ngoại tệ.
Câu 6: (0,5 điểm) Nước nào ở Đông Nam Á mà nền nông nghiệp vẫn còn ở trình độ nông nghiệp truyền thống?
A. Lào.
B. Cam-pu-chia, Bru-nây.
C. Lào, Cam-pu-chia.
D. Mi-an-ma, Đông Ti-mo.
Câu 7: (0,5 điểm) Trong sản xuất điện ở Ai Cập, thì loại điện năng nào chiếm tỉ trọng lớn nhất hiện nay?
A. Thủy điện.
B. Điện nguyên tử.
C. Nhiệt điện.
D. Điện từ sức gió, bức xạ mặt trời.
Câu 8: (0,5 điểm) Tỉ lệ dân thành thị ở Ô-xtrây-li-a hiện nay khoảng:
A. 76% dân số.      B. 80% dân số.
C. 85% dân số.      D. 90% dân số.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Trình bày những trở ngại của thiên nhiên đối với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản ở Đông Nam Á.
Câu 2: (3 điểm) Nêu những đặc tính chất lượng của dân cư Ô-xtrây-li-a.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
c
A
A
B
D
C
C
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những trở ngại của thiên nhiên đối với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản ở Đông Nam Á.
   - Đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản là ngành kinh tế truyền thống và đang phát triển ở Đông Nam Á.
   - Có vùng biển rộng lớn, sông ngòi dày đặc, nhiều đầm vịnh. Nhưng thiên nhiên cũng có nhiều trở ngại trong việc đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản là:
      + Bão thường xảy ra ở vùng biển, lũ lụt, hạn hán,…
      + Sóng thần ở vùng biển Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a,…
Câu 2: (3 điểm) Những đặc tính chất lượng của dân cư Ô-xtrây-li-a.
   - Ô-xtrây-li-a có dân số chiếm tỉ lệ nhỏ so với dân số thế giới nhưng chất lượng dân cư có đặc tính.
   - Lực lượng khoa học có trình độ cao, chỉ số HDI xếp thứ ba thế giới (năm 2003).
   - Có trình độ học vấn cao, chiếm 2,5% số công trình trên thế giới.
   - Một trong 10 nước hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật cao, chuyên gia tin học và tài chính chất lượng cao.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM