Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 6)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 6)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trung bình hàng năm ở các nước đang phát triển là:
A. 0,9%       B. 1,5%
C. 1,9%       D. 2,3%

Câu 2: (0,5 điểm) Trên thế giới có bao nhiêu công ti xuyên quốc gia vào cuối năm 2000?
A. Có 40.000 công ti.
B. Có 60.000 công ti.
C. Có 75.000 công ti.
D. Có 80.000 công ti.
Câu 3: (0,5 điểm) Theo dự báo trong thế kỉ XXI thì nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng lên khoảng:
A. Từ 0,5 đến 1,0 ℃
B. Từ 1,0 đến 1,5℃
C. Từ 1,4 đến 5,8℃
D. Từ 4,0 đến 6,0℃
Câu 4: (0,5 điểm) Toàn cầu hóa được đẩy mạnh nhờ sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt nhất là ngành nào?
A. Giáo dục đào tạo.
B. Tài chính và xuất khẩu lao động.
C. Giao thông vận tải và công nghệ thông tin.
D. Thương mại và đảm bảo lương thực, thực phẩm.
Câu 5: (0,5 điểm) Ý nào sau đây được thể hiện rõ nhất trong cơ cấu độ tuổi trong thế giới hiện nay?
A. Nhóm dưới 15 tuổi ngày càng cao.
B. Độ tuổi trung vị giảm nhanh.
C. Nhóm trên 60 tuổi ngày càng nhiều.
D. Tuổi thọ dân số thế giới giảm dần.
Câu 6: (0,5 điểm) Yếu tố phụ thuộc hàng đầu của nền kinh tế toàn cầu hóa chính là:
A. Chính sách các nước phát triển.
B. Bùng nổ dân số các nước đang phát triển.
C. Thị trường tài chính thế giới.
D. Nền kinh tế ở các quốc gia.
Câu 7: (0,5 điểm) Khu vực kinh tế nào được các nước NIC đầu tư và phát triển nhanh nhất hiện nay?
A. Các ngành dịch vụ.
B. Giáo dục và y tế.
C. Xuất khẩu lao động.
D. Khai thác , nuôi trồng và chế biến hải sản.
Câu 8: (0,5 điểm) Trên thế giới hiện nay được chia thành các nhóm nước nào sau đây?
A. Nhóm nước xã hội chủ nghĩa và NIC.
B. Nhóm nước kinh tế phát triển và đang phát triển.
C. Nhóm nước tư bản và NIC.
D. Nhóm nước đang phát triển và chậm phát triển.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu sức mạnh kinh tế của các công ti xuyên quốc gia.
Câu 2: (3 điểm) Điền số thành viên và tên viết tắt của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực ở bảng sau:
Tên tổ chức kinh tế
Số thành viên
Tên viết tắt
1. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
2. Thị trường chung Nam Mĩ.
3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
4. Liên minh Châu Âu.
5. Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mĩ.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
B
C
C
C
D
A
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu sức mạnh kinh tế của các công ti xuyên quốc gia.
   - Các công ti xuyên quốc gia ban đầu gọi là đa quốc gia được hình thành đầu thế kỉ XX.
   - Thế giới hiện nay có khoảng 60.000 công ti xuyên quốc gia và hơn 250.000 công ti con.
   - Có sức mạnh kinh tế là:
      + Hơn 30% tổng giá trị sản xuất của thế giới.
      + 2/3 tổng kim ngạch hàng hóa và dịch vụ thế giới.
      + 90% tổng kim ngạch đầu tư quốc tế.
      + 90 % công nghệ cao.
      + 75% các chuyển giao công nghệ.
      + 90% thương mại kĩ thuật của các nước phát triển.
Câu 2: (3 điểm) Điền số thành viên và tên viết tắt của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực
Thứ tự
Tên tổ chức kinh tế
Số thành viên
Tên viết tắt
1
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
21
APEC
2
Thị trường chung Nam Mĩ.
5
MERCOSUR
3
Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
10
ASEAN
4
Liên minh Châu Âu.
27
EU
5
Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mĩ.
3
NAFTA
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM