Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 57)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 57)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Nước nào ở Đông Nam Á không giáp biển?
A. Đông Ti-mo và Bru-nây.      B. Thái Lan.
C. Mi-an-ma.      D. Lào.
Câu 2: (0,5 điểm) Khu vực Đông Nam Á nằm trong kinh độ nào sau đây?
A. Từ 70°Đ đến 92°Đ.
B. Từ 110°Đ đến 150°Đ.
C. Từ 92°Đ đến 140°Đ.
D. Từ 70°Đ đến 110°Đ.

Câu 3: (0,5 điểm) Thường có mưa vào mùa hè ở Đông Nam Á lục địa là do ảnh hưởng của:
A. Gió mùa Đông Bắc.
B. Áp thấp nhiệt đới.
C. Gió mùa Đông Nam.
D. Gió mùa Tây Nam.
Câu 4: (0,5 điểm) Ở Đông Nam Á thì cà phê và hồ tiêu trồng nhiều nhất là ở nước nào?
A. Việt Nam.      B. Mi-an-ma.
C. Phi-lip-pin.      D. Lào.
Câu 5: (0,5 điểm) Khởi đầu cuộc “cách mạng Xanh” trong nông nghiệp là nước nào ở Đông Nam Á?
A. In-đô-nê-xi-a.      B. Thái Lan.
C. Mi-an-ma.      D. Phi-lip-pin.
Câu 6: (0,5 điểm) Được thể hiện rõ nhất ở miền Bắc Ô-xtrây-li-a là kiểu khí hậu nào?
A. Khí hậu xích đạo.
B. Khí hậu cận nhiệt đới.
C. Khí hậu ấm áp, ôn hòa.
D. Khí hậu ôn đới.
Câu 7: (0,5 điểm) Lúa mì được chuyên canh là vùng nào ở Ô-xtrây lia-a?
A. Vùng Đông Nam.
B. Cao nguyên miền Tây.
C. Vùng Tây Bắc.
D. Vùng nội địa rộng lớn.
Câu 8: (0,5 điểm) Yếu tố nào là chính để phân chia Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo?
A. Vị trí địa lí, văn hóa.
B. Thu nhập bình quân đầu người.
C. Sự tập trung tôn giáo.
D. GDP hằng năm.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Sự đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế thuộc khu vực II của các nước Đông Nam Á còn thấp nói lên điều gì?
Câu 2: (3 điểm) Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
C
D
A
D
A
A
A

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
   - Đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế thuộc khu vực II của các nước Đông Nam Á còn thấp.
   - Đạt khoảng 50% là Bru-nây, Ma-lai-xi-a. Nhiều nước có đóng góp vào GDP khu vực III cao hơn khu vực II.
   - Chứng tỏ đa số các nước ở Đông Nam Á dành đầu tư phát triển cho dịch vụ hơn cho phát triển công nghiệp.
Câu 2: (3 điểm) Một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a.
Ô-xtrây-li-a có diện tích 7,74 triệu km2, dân số 20,4 triệu (năm 2005)
   - Đặc điểm về tự nhiên:
      + Độ cao trung bình thấp nhất thế giới, cảnh quan tự nhiên đa dạng.
      + Đồng bằng ở miền Đông và ven biển, đồng cỏ rộng ở nội địa.
      + Khí hậu phân hóa mạnh, giàu khoáng sản.
   - Đặc điểm dân cư, xã hội:
      + Đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo.
      + Dân cư phân bố không đều, tỉ lệ gia tăng dân số khoảng 1,4% chủ yếu là do nhập cư, lao động có chất lượng cao.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM