Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 40)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 40)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Hãy nối một ý bên trái thích hợp với một ý bên phải ở bảng sau:
Các tôn giáo ở Ấn Độ
Tỉ lệ số dân theo các tôn giáo
1. Đạo Xích
2. Đạo Phật
A. 0,8%
B. 1,2%
C. 2%
Câu 2: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự từ Bắc xuống Nam những thành phố lớn ở Trung Quốc:
A. Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải.
B. Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán.
C. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.
D. Vũ Hán, Quảng Châu, Bắc Kinh.
Câu 3: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp nào của CHLB Đức đứng sau Hoa Kì và Nhật bản hiện nay?
A. Chế biến thực phẩm.
B. Hóa chất.
C. Công nghệ bảo vệ môi trường.
D. Sản xuất ô tô.
Câu 4: (0,5 điểm) Dân cư là người nước ngoài chiếm tỉ lệ 10% dân số Liên bang Đức nhưng nhiều nhất là:
A. Người Thổ Nhĩ Kì và I-ta-li-a.
B. Người Hoa Kì và Pháp.
C. Người Nga và Anh.
D. Người Hà Lan.
Câu 5: (0,5 điểm) Yếu tố tự nhiên nào là quan trọng nhất để Pháp phát triển nông nghiệp nhất Tây Âu?
A. Đồng bằng rộng, đất tốt.
B. Khí hậu ôn đới hải dương ấm áp.
C. Đất hoang hóa còn nhiều.
D. Ý A và B đúng.
Câu 6: (0,5 điểm) Trong quá trình phát triển kinh tế, LB Nga còn gặp khó khan gì?
A. Sự phân hóa giàu nghèo lớn.
B. Nợ nước ngoài còn khá lớn.
C. Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật.
D. Tỉ suất gia tăng dân số cao.
Câu 7: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự từ Đông sang Tây những sông lớn ở Liên bang Nga.
A. Sông Lê-na, Ô-bi, Vôn-ga.
B. Sông Ê-nít-xây, Vôn-ga, Lê-na.
C. Sông Vôn-ga, Lê-na, Ê-nít-xây.
D. Sông Lê-na, Vôn-ga, Ô-bi.
Câu 8: (0,5 điểm) Vùng nào của LB Nga có trữ lượng quặng sắt lớn nhất hiện nay?
A. Vùng phía Nam hồ Bai-can.
B. Vùng cao nguyên trung Xi-bia.
C. Vùng Viễn Đông.
D. Vùng Cuốc-xcơ.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy giải thích tại sao hiện nay diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm.
Câu 2: (3 điểm) Vì sao cơ cấu công nghiệp LB Nga phát triển đa dạng?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
1/C, 2/A
C
D
A
D
A
A
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hiện nay diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm vì:
   - Nhật Bản với diện tích tự nhiên 378.000km2, đất nông nghiệp chỉ chiếm 14% diện tích lãnh thổ.
   - Lúa gạo là cây trồng chính nhưng diện tích trồng lúa giảm: từ 2342 nghìn ha năm 1985 còn 1650 nghìn ha năm 2004.
      + Do quá trình đô thị hóa.
      + Một số diện tích trồng lúa chuyển sang trồng các loại cây khác.
      + Do thay đổi cơ cấu thức ăn của người Nhật.
   - Nhật Bản vẫn đảm bảo gần 100% nhu cầu về lúa gạo trong nước.
Câu 2: (3 điểm) Cơ cấu công nghiệp LB Nga phát triển đa dạng vì:
   - Công nghiệp là ngành kinh tế mạnh và là xương sống của nền kinh tế Liên bang Nga.
   - Cơ cấu nông nghiệp Liên bang Nga phát triển đa dạng là nhờ:
      + Tài nguyên đa dạng, nhiều loại đứng đầu thế giới.
      + Đường lối phát triển công nghiệp có hiệu quả cao.
      + Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.
      + Có đội ngũ khoa học kĩ thuật và lao động trình độ chuyên môn cao.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM