Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 38)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 38)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) LB Nga có hơn 100 dân tộc khác nhau. Trong đó, người Nga chiếm:
A. 75% dân số.
B. 80% dân số.
C. 85% dân số.
D. 90% dân số.

Câu 2: (0,5 điểm) Chiếm 40% trữ lượng toàn thế giới là loại khoáng sản nào của LB Nga?
A. Dầu mỏ và khí đốt.
B. Quặng sắt.
C. Quặng bô-xít.
D. Than đá.
Câu 3: (0,5 điểm) Ở Nhật Bản, loại cây trồng nào chiếm 50% diện tích đất canh tác?
A. Cây lúa gạo.
B. Các cây công nghiệp hằng năm.
C. Cây lúa mì.
D. Cây chè và mía.
Câu 4: (0,5 điểm) Hãy cho biết Ấn Độ nằm trong khu vực khí hậu nào?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
B. Khí hậu xích đạo.
C. Khí hậu ôn đới lạnh.
D. Các ý trên sai.
Câu 5: (0,5 điểm) Bồi đắp đất phù sa màu mỡ cho đồng bằng Hoa Bắc ở Trung Quốc là sông nào?
A. Sông Trường Giang.
B. Sông Tây Giang.
C. Sông Hoàng Hà.
D. Sông Ta-rim.
Câu 6: (0,5 điểm) Thế mạnh lớn nhất của hệ thống núi Hi-ma-lay-a ở biên giới phía Bắc Ấn Độ là:
A. Có nhiều rừng.
B. Cảnh quan tự nhiên phát triển du lịch.
C. Quặng sắt và than.
D. Đồng cỏ chăn nuôi đại gia súc.
Câu 7: (0,5 điểm) Bồn địa Tứ Xuyên ở Trung Quốc nằm giữa hai sông nào?
A. Sông Hoàng Hà và Ta-rim.
B. Sông Ta-rim và Liên Hà.
C. Sông Hoàng Hà và Trường Giang.
D. Các ý trên sai.
Câu 8: (0,5 điểm) Hồ Bai-can nổi tiếng nhất Liên bang Nga nằm gần biên giới nước nào?
A. Ca-dắt-xtan.
B. Phần Lan.
C. Mông Cổ.
D. Bê-la-rút.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa.
Câu 2: (3 điểm) Liên hệ và đưa ra những ví dụ về việc mở rộng hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
D
A
A
C
C
C
C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hóa.
   - Nhật Bản là nước đông dân trên thế giới (năm 2005 là 127,7 triệu người). Tốc độ tăng dân số hằng năm giảm dần: từ 3% đến 4% (trước 1950), hiện nay còn 0,1% (năm 2005).
   - Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn: 65 tuổi trở lên; từ 5% năm 1950 lên 19,2% năm 2005.
   - Tỉ lệ dưới 15 tuổi giảm: từ 35,4% năm 1950 xuống còn 13,9% năm 2005.
   - Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản là 82 (năm 2005).
Câu 2: (3 điểm)
   - Trung Quốc nằm ở phía Bắc nước ta, có đường biên giới chung hai nước hơn 1.300km, đã hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, du lịch,…
   - Hai nước kí nhiều hiệp định trên nền tảng hữu nghị, sự phát triển và ổn định lâu dài.
   - Từ những năm 1990 thế kỉ XX: kí Hiệp định hợp tác khoa học – kĩ thuật, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ năm 2000, v.v…
   - Kim ngạch thương mại hai nước đang tăng nhanh, năm 2005 đạt 8.739,9 triệu USD.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM