Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 24)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 24)

Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm) Chiếm 26% của thế giới hiện nay, đó là sản phẩm nào của EU?
A. Sản xuất ôtô.
B. Sản xuất điện.
C. Sản xuất máy bay.
D. Sản xuất nông nghiệp.

Câu 2: (0,5 điểm) Hình thành liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ của EU ở biên giới ba nước nào?
A. Bỉ, Hà Lan và Đức.
B. Pháp, Đức, Thụy Sĩ.
C. Bỉ, Pháp, Hà Lan.
D. Ba Lan, Đức, Séc.
Câu 3: (0,5 điểm) Vùng chân núi của dãy Cooc-đi-e có khó khăn nhất về tự nhiên là:
A. Ít khoáng sản so với các vùng khác.
B. Địa hình chia cắt mạnh.
C. Bão lụt, lốc xoáy thường xảy ra.
D. Lượng mưa ít, thiếu nước nghiêm trọng.
Câu 4: (0,5 điểm) Có chiều dài 2.500km ở Hoa Kì, đó chính là khoảng cách nào?
A. Đường bờ biển.
B. Chiều từ Bắc xuống Nam.
C. Biên giới với Ca-na-đa.
D. Các ý trên sai.
Câu 5: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Các nhóm tuổi ở Hoa Kì
Tỉ lệ (năm 2002)
1. Nhóm dưới 15 tuổi.
2. Nhóm trên 65 tuổi.
A. 13%
B. 26%
C. 21%
Câu 6: (0,5 điểm) Vùng được đánh giá là nghèo nhất của EU hiện nay là:
A. A-len-te-gi-ô (Bồ Đào Nha).
B. Xen-trô (Bồ Đào Nha).
C. Bru-xen (Bỉ).
D. Vô-rai-ô An-gô-lơ (Anh).
Câu 7: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Cơ cấu sản xuất điện ở Hoa Kì
Tỉ lệ
1. Thủy điện
2. Điện nguyên tử
A. Chiếm 10%
B. Chiếm 6%
C. Chiếm 18%
Câu 8: (0,5 điểm) Trong tỉ lệ đóng góp vào GDP của Hoa Kì hiện nay ngành công nghiệp điện lực chiếm:
A. 5,7% GDP.
B. 7,5% GDP.
C. 9,6% GDP.
D. 11,5% GDP.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Cho bảng số liệu GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục sau đây (năm 2004).
Khu vực
Thế giới
Hoa Kì
Châu Âu
Châu Á
Châu Phi
GDP (tỉ USD)
40.887,8
11.667,5
14.146,7
10.092,9
790,3
Vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục và nhận xét.
Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu mục đích chính của EU.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
A
D
B
1/C, 2/A
A
1/B, 2/A
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
   - Biểu đồ:
   - Nhận xét:
      + Châu Âu có GDP lớn nhất, chiếm 34,5% thế giới.
      + Hoa Kì có GDP chiếm 28,5% thế giới.
      + Châu Á có GDP chiếm 24,6% thế giới.
      + Châu Phi có GDP chiếm 1,9% thế giới.
Câu 2: (3 điểm)
Sự hình thành và phát triển của EU nhằm mục đích là:
   - Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người và tiền vốn giữa các thành viên.
   - Liên kết về kinh tế, luật pháp, nội vụ, đối ngoại và anh ninh.
   - Hiện nay vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, do các cơ quan của EU quyết định.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM