Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 11)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 11)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Bang A-la-xca và Ha-oai của Hoa Kì có vị trí nào sau đây?
A. Nằm ven biển Đại Tây Dương.
B. Hai bang có năm hồ lớn.
C. Không gắn liền với lãnh thổ trung tâm.
D. Các ý trên sai.

Câu 2: (0,5 điểm) Diện tích lãnh thổ của Bra-xin nằm trong vành đia khí hậu nào?
A. Xích đạo.
B. Nhiệt độ.
C. Cận nhiệt đới và ôn đới lạnh.
D. Ôn đới lạnh.
Câu 3: (0,5 điểm) Dựa vào yếu tố nào mà phân chia số lượng nghị sĩ trong quốc hội châu Âu?
A. Diện tích từng thành viên.
B. Số dân ở từng thành viên.
C. Thu nhập GDP bình quân trên đầu người.
D. Chỉ số HDI.
Câu 4: (0,5 điểm) Ở miền Tây Hoa Kì có sông lớn nào sau đây?
A. Sông Ac-can-dat.
B. Sông Cô-lô-ra-đô và song Cô-lum-bi-a.
C. Sông Mít-xi-xi-pi và song Mít-xu-ri.
D. Sông Ri-ô-gan-đa.
Câu 5: (0,5 điểm) Bra-xin có diện tích đứng sau những nước nào trên thế giới?
A. Sau LB Nga, Ca-na-đa, Hoa Kì và Trung Quốc.
B. Sau LB Nga, Hoa Kì và Ấn độ.
C. Sau LB Nga và Ca-na-đa.
D. Sau LB Nga, Mê-hi-cô, Hoa Kì và LB Đức.
Câu 6: (0,5 điểm) Năm 2005, Hoa Kì có số dân là bao nhiêu triệu người?
A. 265,9 triệu người.
B. 269,5 triệu người.
C. 296,5 triệu người.
D. 305,7 triệu người.
Câu 7: (0,5 điểm) Phần lãnh thổ trung tâm của Hoa Kì nằm trong vành đai khí hậu gì?
A. Khí hậu cận nhiệt và ôn đới.
B. Khí hậu nhiệt đới.
C. Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.
D. Khí hậu ôn đới lạnh.
Câu 8: (0,5 điểm) Hiện nay tình trạng mất ổn định nhất trong xã hội Hoa Kì chủ yếu là do:
A. Người da đen đòi quyền bầu cử.
B. Sự phân hóa giàu – nghèo ngày càng sâu sắc.
C. Người nhập cư phức tạp.
D. Chế độ phúc lợi xã hội quá thấp.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nhận xét sự phân bố dân cư ở Hoa Kì hiện nay.
Câu 2: (3 điểm) Điều kiện tự nhiên ở Bra-xin có những thuận lợi gì để phát triển ngành kinh tế?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
B
B
A
C
A
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nhận xét sự phân bố dân cư ở Hoa Kì hiện nay
      - Dân cư Hoa Kì phân bố không đồng đều giữa các vùng:
         + Các bang nằm ven biển và đại dương chiếm 66% dân số.
         + Vùng núi Cooc-đi-e mật độ dưới 15 người/km2.
      - Dân cư có xu hướng chuyển từ Đông Bắc sang phía Tây và phía Nam.
      - Dân thành thị chiếm 79% (nhưng 91,8% ở thành phố vừa và nhỏ).
Câu 2: (3 điểm)
   Bra-xin có diện tích rộng, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế:
      - Có các loại khoáng sản quý: quặng sắt (trữ lượng vào loại lớn nhất thế giới), dầu mỏ, mangan, bôxít, vàng,… thuận lợi phát triển nhiều ngành nghề công nghiệp.
      - Phía Nam có đất đỏ bazan rộng lớn phát triển cây công nghiệp lâu năm: cà phê, cao su.
      - Rừng rậm xích đạo ở bồn địa amadôn.
      - Nhiều song tiềm năng thủy điện lớn.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM