Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

Câu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích
A. phát triển nang trứng
B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
C. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ
D. tuyến yên tiết ra hoocmôn

Câu 10. Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm
A. progesteron và ơstrogen        B. FSH, ơstrogen
C. LH, FSH        D. Progesteron, GnRH
Câu 11.Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích
A. phát triển nang trứng
B. tuyến yên tiết hoocmôn
C. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
D. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ
Câu 12. Testosteron nồng độ cao sẽ
A. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
B. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH
C. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH
D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
Câu 13. GnRH kích thích
A. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng
B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron
C. tuyến yên sản sinh LH và FSH
D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
Câu 14. Testosteron kích thích
A. tuyến yên sản sinh LH
B. tế bào kẽ sản sinh ra FSH
C. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
Câu 15. Xét các yếu tố sau:
⦁ căng thẳng thần kinh (stress)
⦁ thiếu ăn, suy dinh dưỡng
⦁ chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể
⦁ sợ hãi, lo âu
⦁ buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
⦁ nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột
Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là
A. (1), (2), (3), (4) và (5)        B. (1), (2), (5) và (6)
C. (3), (4) và (5)        D. (2), (4) và (5)
Câu 16. Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ
A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH
B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
C. kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH
D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH
Đáp án
Câu
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp án
B
A
A
A
C
C
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM