Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1. Testosterone được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp       B. tuyến yên
C. tinh hoàn       D. buồng trứng

Câu 2.  Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả
A. chậm lớn hoặc ngừng lớn,  trí tuệ kém
B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ
D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển
Câu 3. Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là
A. yếu tố di truyền       B. hoocmôn
C. thức ăn       D. nhiệt độ và ánh sáng
Câu 4. Ơstrogen được sinh ra ở
A. tuyến giáp       B. buồng trứng
C. tuyến yên       D. tinh hoàn
Câu 5. Ơstrogen có vai trò
A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
B. tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, qua đó làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể
C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái
D. kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
Câu 6. Hoocmôn sinh trưởng (GH)  được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp       B. buồng trứng
C. tuyến yên       D. tinh hoàn
Câu 7.  Tirôxin được sản sinh ra ở
A. tuyến giáp       B. buồng trứng
C. tuyến yên       D. tinh hoàn
Câu 8.  Tirôxin có tác dụng kích thích
A. quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể
B. chuyển hóa ở tế bào,  kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
C. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
C
A
B
C
C
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM