Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 28: Điện thế nghỉ

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 28: Điện thế nghỉ

Câu 1. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion
A. Đồng đều, sự di chuyển của ion và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion
B. Không đều, sự di chuyển của ion và tính thấm không chọn lọc của màng tế bào với ion
C. Không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi ra và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion
D. Không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi vào và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

Câu 2. Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do
A. Nakhi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng
B. Kkhi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng
C. Kkhi ra ngoài màng tạo cho ở phía trong của màng mang điện tích âm
D. Kkhi ra ngoài màng nên nồng độ của nó cao hơn ở phía trong của màng
Câu 3. Cho các trường hợp sau:
(1) Cổng Kvà Nacùng đóng
(2) Cổng Kmở và Nađóng
(3) Cổng Kvà Nacùng mở
(4) Cổng Kđóng và Namở
Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là
A. (1), (3) và (4)       B. (1), (2) và (3)
C. (2) và (4)       D. (1) và (2)
Câu 4. Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào
A. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương
B. Bị kích thích, phía trong mang mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm
C. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương
D. Bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương
Câu 5. Ở điện thế nghỉ, nồng độ Kvà Nagiữa phía trong và phía ngoài màng tế bào như thế nào?
A. Ở trong tế bào, Kcó nồng độ thấp hơn và Nacó nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào
B. Ở trong tế bào, nồng độ Kvà Nacao hơn so với bên ngoài tế bào
C. Ở trong tế bào, Kcó nồng độ cao hơn và Nacó nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào
D. Ở trong tế bào, Kvà Nacó nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào
Câu 6. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K hoạt động như thế nào?
A. Vận chuyển Ktừ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Ksát phái ngoài màng tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng
B. Vận chuyển Ktừ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ Kở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn năng lượng
C. Vận chuyển Ktừ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ Kở trong tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng
D. Vận chuyển Natừ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Nasát phía ngoài màng tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng
Câu 7. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K chuyển
A. Natừ ngoài tế bào vào trong tế bào
B. Natừ trong tế bào ra ngoài tế bào
C. Ktừ trong tế bào ra ngoài tế bào
D. Ktừ ngoài tế bào vào trong tế bào
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
C
B
A
C
C
C
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM