Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT(tiếp theo)

I. KIỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, PHỦ ĐỊNH
Xác định kiểu câu:
- Kiểu câu cầu khiến: câu (a), (e).
- Kiểu câu trần thuật: (b), (h).
- Kiểu câu cảm thán: (g).
- Kiểu câu nghi vấn: (c), (d).
(tiếp theo)

II. HÀNH ĐỘNG NÓI
1. Khớp các hành động nói vào các kiểu câu:
- (a): Bộc lộ cảm xúc.
- (b): Phủ định.
- (c): Khuyên.
- (d): Đe doạ.
- (e): Khẳng định.
2. Viết lại câu (b) và (d):
- Câu (b): … Chứ cháu không dám bỏ bễ tiền sưu nhà nước đâu!
- Câu (d): Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chứ đâu chỉ có chửi mắng thôi.
III. LỰA CHỌN TRẬT TỰ TỪ TRONG CÂU
1. Có thể chuyển từ rón rén đến các vị trí sau:
- Lên đầu câu.
- Xuống cuối câu.
- Đứng ngay sau từ lớn.
2. Có thể viết lại câu:
Hoảng quáanh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.
Như sau:
a) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, hoảng quá, không nói được câu gì.
b) Anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì, hoảng quá.
c) Anh Dậu hoảng quá, vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì.

3. Cách viết của nhà văn đã làm nổi bật được trạng thái hoảng sợ của nhân vật Anh Dậu ở thời điểm đó. Trong khi đó ba cách diễn đạt còn lại lại nhấn mạnh vào sự xảy ra đồng thời giữa trạng thái với các hành động khác. 
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM