Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 SGK tập 2 trang 87: Tia phân giác của góc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

1. Giải bài 30 trang 87 SGK Toán lớp 6 tập 2

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc xOt = 25o, góc xOy = 50o.

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao.

Giai-Toan-lop-6-trang-87-SGK-tap-2-Tia-phan-giac-cua-goc

Đáp án:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc


Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

2. Giải bài 31 trang 87 Toán lớp 6 tập 2 SGK

a) Vẽ góc xOy có số đo 126o.

b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Đáp án:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc
a) Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = 126o

(tương tự cách vẽ ở các bài tập trước)

b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy

$\widehat{xOt}$ = $\widehat{tOy}$ = $\widehat {\frac{{xOy}}{2}}$ = $63^\circ$ 

Đặt thước đo góc nằm cùng tia Oy trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox trùng với đỉnh O của góc xOy và tia Ox đi qua vạch O của thước. Kẻ tia Ot đi qua vạch 63 thì Ot là tia phân giác của góc xOy.

3. Giải bài 32 trang 87 Toán lớp 6 SGK tập 2

Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc
Đáp án:

Ta đã biết, để Ot là tia phân giác của góc xOy cần thỏa mãn 2 điều kiện:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc
Vậy:

a) Không kết luận được vì thiếu điều kiện Ot nằm giữa Ox và Oy.

b) Không kết luận được vì thiếu điều kiện $\widehat{xOt}$ = $\widehat{yOt}$

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

* Lưu ý:

+ Từ ý d), sau này khi cho Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ ta có thể suy ra

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

4. Giải bài 33 trang 87 SGK tập 2 Toán lớp 6

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy = 130o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x'Ot.

Đáp án:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc


Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

5. Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy = 100o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính góc x'Ot, góc xOt', góc tOt'.

Đáp án:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc


Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của gócGiải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc


6. Giải bài 35 trang 87 Toán 6 tập 2 SGK

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo aOb.

Đáp án:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Om có Om là tia nằm giữa tia Oa và tia Ob.

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

7. Giải bài 36 trang 87 SGK Toán lớp 6 tập 2

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 80o. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tính góc mOn.

Đáp án:

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

8. Giải bài 37 trang 87 Toán 6 SGK tập 2

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 120o.

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn

Đáp án:


Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 trang 87 SGK tập 2: Tia phân giác của góc


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM