Giải Toán lớp 6 trang 87, 88 SGK tập 1: Luyện tập quy tắc chuyển vế

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 87, 88: Luyện tập quy tắc chuyển vế bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

1. Giải bài 1 trang 87 Toán lớp 6 SGK tập 1

Tìm số nguyên x, biết: 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Giai-Toan-lop-6-trang-87-88-SGK-tap-1-Luyen-tap-quy-tac-chuyen-ve

Đáp án:

Áp dụng quy tắc chuyển vế 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4), ta suy ra:

4 – (27 – 3) + (13 – 4) = x hay x = 4 – 24 + 9. Vậy x = -11.

2. Giải bài 2 trang 87 SGK tập 1 Toán lớp 6

Tính:

a) (-37) + (-112); b) (-42) + 52; c) 13 – 31;

d) 14 – 24 – 12; e) (-25) + 30 – 15.

Đáp án:

a) -149; b) 10; c) -18;

d) -22; e) -10.

3. Giải bài 3 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thủng lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội đó trong mỗi mua giải.

Đáp án:

Hiệu số bàn thẳng thua năm ngoái là: 27 – 48 = -21.

Hiệu số bàn thắng thua năm nay là: 39 – 24 = 15.

4. Giải bài 4 trang 87 Toán 6 tập 1 SGK

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Hà Nội

25oC

16oC

Bắc Kinh

-1oC

-7oC

Mát-xcơ-va

-2oC

-16oC

Pa-ri

12oC

2oC

Tô-ky-ô

8oC

-4oC

Tô-rôn-tô

2oC

-5oC

Niu-yoóc

12oC

-1oC

Đáp án:

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Hà Nội

25oC

16oC

9oC

Bắc Kinh

-1oC

-7oC

6oC

Mát-xcơ-va

-2oC

-16oC

14oC

Pa-ri

12oC

2oC

10oC

Tô-ky-ô

8oC

-4oC

12oC

Tô-rôn-tô

2oC

-5oC

7oC

Niu-yoóc

12oC

-1oC

13oC


5. Giải bài 5 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 1

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 3784 + 23 – 3785 + 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14.

Đáp án:

a) Áp dụng tính chất giao hoán, để -3785 đứng liền 3784.

b) Tương tự, áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp để có: (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

a) = (3784 – 3785) + (23 – 15)

    = -1 + 8 = 7.

b) = (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

    = 10 + 10 + 10 + 10 = 40.

6. Giải bài 6 trang 88 Toán 6 SGK tập 1

Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001);

b) (43 – 863) – (137 – 57).

Đáp án:

a) Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ để số hạng 2001 đứng liền -2001.

b) Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 1999; b) -900a. 2001 + 1999 + 2001

= (-2001 + 2001) + 1999 = 1999.

b) = 43 – 863 – 137 + 57.

= (43 + 57) – (863 + 137)

= 100 – 1000 = -900.

7. Giải bài 7 trang 88 SGK tập 1 Toán 6

Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau?

Giải Toán lớp 6 trang 87, 88 SGK tập 1: Luyện tập quy tắc chuyển vế
Đáp án:

Trước hết hãy tính tổng trong mỗi nhóm. Vì chỉ được chuyển một tấm bìa nên hiển nhiên phải chuyển một tấm bìa ghi số dương từ tổng lớn nhất sang tổng bé nhất hoặc một tấm bìa ghi số âm từ tổng bé nhất sang tổng lớn nhất.

Vậy phải chuyển 6 từ nhóm II sang nhóm I.

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM