Giải Toán lớp 6 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Tập hợp các số nguyên

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 69, 70, 71: Tập hợp các số nguyên bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

1. Lý thuyết Tập hợp các số nguyên Toán lớp 6 tập 1

a. Số nguyên

+ Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.

+ Các số -1; -2; -3; -4;... là các số nguyên âm.

+ Tập hợp: {...; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;...} gồm các số nguyên âm, số 0, các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên.

+ Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

Như vậy trên trục số với chiều dương là chiều từ trái sang phải thì các số âm nằm bên trái số 0, các số dương nằm bên phải số 0.

Lưu ý:

+ Số 0 không phải là số nguyên dương cũng không phải là số nguyên âm.

+ Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số được gọi là điểm a.

b. Số đối

Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0 được gọi là hai số đối nhau. Khi đó, mỗi số được gọi là số đối của số kia. Chẳng hạn: 1 và -1 là hai số đối nhau; 1 là số đối của -1, ngược lại -1 là số đối của 1.

+ Lưu ý: số đối của số 0 là chính nó.

2. Giải câu hỏi 1 trang 69 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đọ các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Giải Toán lớp 6 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Tập hợp các số nguyên

Đáp án:

Số biểu thị điểm C là +4.

Số biểu thị điểm D là -1.

Số biểu thị điểm E là -4.

3. Giải câu hỏi 2 trang 70 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá "ngủ quên" nên bị "tuột" xuống dưới:

a) 2m;

b) 4m.

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên các A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a), b)?

Giải Toán lớp 6 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Tập hợp các số nguyên

Đáp án:

a) Chú ốc sên bị tuột xuống 2m, mà sáng sớm chú đã bò lên được 3m Chú ốc sên vẫn nằm cao hơn điểm A.

Chú ốc sên cách A: 3 - 2 = 1m.

b) Chú ốc sên bị tuyệt xuống 4m, mà sáng sớm chú đã bò lên được 3m Chú ốc sên nằm thấp hơn điểm A.

Chú ốc sên cách A: 4 - 3 = 1m.

4. Giải câu hỏi 3 trang 70 Toán lớp 6 tập 1 SGK

a) Ta có nhận xét gì về kết quả của ?2 trên đây?

b) Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của ?2 bằng bao nhiêu?

Đáp án:

a) Kết quả ở câu hỏi 2 ở cả hai trường hợp bằng nhau và đều cách điểm A 1m.

b) Nếu coi A là điểm gốc thì đáp số ở câu hỏi 2 là:

+ Trường hợp a, chú ốc sên cách điểm A +1m.

+ Trường hợp b, chú ốc sên cách điểm A -1m.

5. Giải câu hỏi 4 trang 70 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Tìm số đối của mỗi số sau: 7; -3

Đáp án:

+ Vì 7 = +7 nên số đối của số 7 là -7.

+ Số đối của số -3 là +3.

6. Giải bài 6 trang 70 Toán lớp 6 SGK tập 1

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

-4 N, 4 N, 0 Z, 5 N, -1 N, 1 N.

Hướng dẫn:

+ Tập hợp: {...; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;...} gồm các số nguyên âm, số 0, các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên.

+ Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

Đáp án:

-4 N và -1 N là sai. Những mỗi quan hệ còn lại là đúng.

7. Giải bài 7 trang 70 SGK tập 1 Toán lớp 6

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

Hướng dẫn:

Dấu cộng và dấu trừ biểu thị nơi đó cao hơn hay thấp hơn so với mực nước biển.

Đáp án:

+ Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143m nghĩa là đỉnh núi Phan-xi-păng cao hơn so với mực nước biển 3143m.

+ Độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m nghĩa là đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn so với mực mước biển 30m.

8. Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Điền cho đủ các câu sau:

a) Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn....

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là...

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn...

Hướng dẫn:

+ Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau, ví dụ nhiệt độ dưới 0oC - nhiệt độ trên 0oC; độ cao dưới mực nước biển - độ cao trên mực nước biển;....

Đáp án:

a) Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn 5 độ trên 0o.

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là 3143m trên mực nước biển.

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có 20000 đồng.

9. Giải bài 9 trang 71 Toán 6 tập 1 SGK

Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Hướng dẫn:

Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0 được gọi là hai số đối nhau. Khi đó, mỗi số được gọi là số đối của số kia. Chẳng hạn: 1 và -1 là hai số đối nhau; 1 là số đối của -1, ngược lại -1 là số đối của 1.

Đáp án:

Số đối của +2 là -2.

Số đối của 5 là -5.

Số đối của -6 là 6.

Số đối của -1 là 1.

Số đối của -18 là 18.

8. Giải bài 10 trang 71 SGK Toán lớp 6 tập 1

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước: "Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu thị các điểm B, C.

Giải Toán lớp 6 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Tập hợp các số nguyên

Hướng dẫn:

+ Trên trục số với chiều dương là chiều từ trái sang phải thì các số âm nằm bên trái số 0, các số dương nằm bên phải số 0.

Đáp án:

Điểm B được biểu thị là 2km. Điểm C được biểu thị là -1km.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM