Giải Toán lớp 6 trang 78, 79 SGK tập 1: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 78, 79: Tính chất của phép cộng các số nguyên bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

1. Lý thuyết Tính chất của phép cộng các số nguyên Toán lớp 6 tập 1

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

Giai-Toan-lop-6-trang-78-79-SGK-tap-1-Tinh-chat-cua-phep-cong-cac-so-nguyen

3. Cộng với số 0: a + 0 = a.

4. Cộng với số đối: a + (-a) = 0.

2. Giải bài 1 trang 78 SGK Toán lớp 6 tập 1

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106);

b) (-199) + (-200) + (-201).

Đáp án:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + 2004 + (-20) + (-106)

= 2130 + [- (20 + 106)] = 2130 + (-126) = 2130 – 126 = 2004.

b) (-199) + (-200) + (-201) = – (199 + 200 + 201)

= – (199 + 201 + 200) = – [(199 + 201) + 200] = – (400 + 200) = -600.

3. Giải bài 2 trang 78 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:

a) -4 < x < 3; b) -5 < x < 5.

Đáp án:

a) x nhận các giá trị: -3; -2; -1; 0; 1; 2.

(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = (-3) + (-2) + 2 + (-1) + 1 + 0 = (-3) + 0 + 0 + 0 = -3.

b) Tổng tất cả các số nguyên x là 0.

4. Giải bài 3 trang 79 Toán lớp 6 SGK tập 1

Giải Toán lớp 6 trang 78, 79 SGK tập 1: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi (h.47)?

Đáp án:

Giảm đi 3m có nghĩa là cộng thêm -3m.

Vậy sau 2 lần thay đổi, chiếc diều ở độ cao là: 15 + 2 + (-3 )= 14(m)

5. Giải bài 4 trang 79 SGK tập 1 Toán lớp 6

Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12.

Đáp án:

Hướng dẫn: Đổi chỗ các số hạng, cộng tất cả các số dương với nhau, các số âm với nhau với cộng hai kết quả vừa tính được ta được đáp số:

a) -6;

Cách 1:

1+(-3) + 5 + (-7) +9 (-11)

=[1 +(-3)] + [5 +(-7)] + [9 +(-11)] = (-2)+(-2)+(-2) = -6

Cách 2:

1+(-3) + 5 + (-7) +9 (-11)

= (1+5+9) + [(-3) +(-7) + (-11)] = 15 + (-21) = -6

b) 6.

Tương tự như cách giải câu a.

6. Giải bài 5 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

3

-2

-a

15

0

|a|

Đáp án:

a

3

-15

-2

0

-a

-3

15

2

0

|a|

3

15

2

0

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM