Giải Toán lớp 6 trang 17 SGK tập 1: Phép cộng và phép nhân ( tiếp )

Mời các bạn cùng tham khảo ngay hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 6 tâp 1 trang 17: Phép cộng và phép nhân ( tiếp ) với lời giải vô cùng chi tiết và chính xác dưới đây. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Giải Toán lớp 6 trang 17 SGK tập 1: Phép cộng và phép nhân ( tiếp )

1. Giải bài 31 trang 17 SGK Toán lớp 6 tập 1

Tính nhanh

a) 135 + 360 + 65 + 40;

b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) 20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30.

Đáp án:

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.

b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940.

c) Nhận thấy 20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26.

Do đó 20 + 21 + 22 + ...+ 29 + 30

= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 5 . 50 + 25 = 275.

Lưu ý. Cũng có thể áp dụng cách cộng của Gau-xơ trình bày ở trang 19, SGK

2. Giải bài 32 trang 17 SGK tập 1 Toán lớp 6

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:

a) 996 + 45; b) 37 + 198.

Đáp án:

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235.

3. Giải bài 33 trang 17 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

Đáp án:

Số thứ bảy là: 5 + 8 = 13; Số thứ tám là: 8 + 13 = 21.

Số thứ chín là: 13 + 21 = 34; Số thứ mười là: 21 + 34 = 55.

4. Giải bài 34 trang 17 SGK Toán lớp 6 tập 1

- Sử dụng máy tình bỏ túi

- Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác cũng sử dụng tương tự.

 a) Giới thiệu một số nút (phím) trong máy tính bỏ túi (h.13);

Giải Toán lớp 6 trang 17 SGK tập 1: Phép cộng và phép nhân ( tiếp )

Nút mở máy: Giải Toán lớp 6 trang 17 SGK tập 1: Phép cộng và phép nhân ( tiếp )

Nút tắt máy:Giải Toán lớp 6 trang 17 SGK tập 1: Phép cộng và phép nhân ( tiếp )

Các nút số từ 0 đến 9:Giải Toán lớp 6 trang 17 SGK tập 1: Phép cộng và phép nhân ( tiếp )

Nút dấu cộng: cong– Nút dấu "=" cho phép hiện ra kết quả trên màn hiện số:

Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm)

Giải Toán lớp 6 trang 17 SGK tập 1: Phép cộng và phép nhân ( tiếp )

b) Cộng hai hay nhiều số:

c) Dùng máy tính bỏ túi tính các tổng:

1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469;

3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217.

Đáp án:

Học sinh tự giải


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM