Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 106, 107: Ba điểm thẳng hàng bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giai-Toan-lop-6-trang-106-107-SGK-tap-1-Ba-diem-thang-hang

1. Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng Toán lớp 6 tập 1

a. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

b. Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trong hình bên: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Lưu ý: Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thỳ 3 điểm đó thẳng hàng.

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

2. Giải bài 8 trang 106 SGK Toán lớp 6 tập 1

Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay 3 điểm A, M, N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

Đáp án: Ba điểm A, B, C thẳng hàng; ba điểm A, M, N không thẳng hàng.

3. Giải bài 9 trang 106 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Xem hình 11 và gọi tên:

a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b, Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

Đáp án:

a. Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,E,B; B,D,C; D,E,G.

b. Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,B,C; A,B,D.

Ngoài ra còn có 15 bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa.

Lưu ý: Để tìm bộ 3 thẳng thàng, ta tìm trên mỗi đường thẳng. Để chỉ ra một bộ 3 điểm không thẳng hàng, ta nên lấy 2 điểm cùng thuộc một đường thẳng sau đó lấy điểm thứ 3 không thuộc đường thẳng trên.

4. Giải bài 10 trang 106 Toán lớp 6 SGK tập 1

Vẽ:

a, Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

b, Ba điểm C, E, D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c, Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Đáp án:Em có thể vẽ hình như sau:

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

Lưu ý. Ta nên vẽ đường thẳng trước, sau đó vẽ điểm theo yêu cầu.

5. Giải bài 11 trang 107 SGK tập 1 Toán lớp 6

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a. Điểm …nằm giữa hai điểm M và N.

b. Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.

c. Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng
Đáp án:

a, R

b, cùng phía

c, M và N, R

6. Giải bài 12 trang 107SGK Toán 6 tập 1

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a, Nằm giữa 2 điểm M và P.

b, Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c, Nằm giữa hai điểm M và Q.

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng
Đáp án:

a, điểm N

b, điểm M

c, điểm N và P

7. Giải bài 13 trang 107 Toán 6 tập 1 SGK

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (Ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b, Điểm B nằm giữa A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Đáp án:

Em có thể vẽ hình như sau:

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

8. Giải bài 14 trang 107 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng

Đáp án: Em có thể trồng cây theo một trong hai hình sau:

Giải Toán lớp 6 trang 106, 107 SGK tập 1: Ba điểm thẳng hàng


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM