Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 104, 105: Điểm. Đường thẳng bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giai-Toan-lop-6-trang-104-105-SGK-tap-1-Diem-Duong-thang

1. Lý thuyết Điểm. Đường thẳng Toán lớp 6 tập 1

a. Điểm, đường thẳng là các hình, hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: Một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đường thẳng: Sợi chỉ căng thẳng.

b. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:

- Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A m.

- Điểm B không thuộc đường thằng m, kí hiệu B m.

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

2. Giải bài 1 trang 104 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng
Đáp án:

- Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ cái in hoa, chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

- Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

3. Giải bài 2 trang 104 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Đáp án:

Em có thể vẽ hình như sau:

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

4. Giải bài 3 trang 104 Toán lớp 6 SGK tập 1

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b, Những đường thẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bằng kí hiệu.

c, Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Đáp án:

a, Điểm A thuộc 2 đường thẳng n và q: A n, A q.
Điểm B thuộc ba đường thẳng m,n và p: B
m, B n, B p.

b, Ba đường thẳng m,n, p đi qua điểm B: B m, B n , B p.

c, Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m,n,p: B q, B m, B n, B p.

5. Giải bài 4 trang 105 SGK tập 1 Toán lớp 6

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b, Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Đáp án:

Em có thể vẽ như hình bên:

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

6. Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A p; B q

Đáp án:

Vẽ đường thẳng p rồi lấy điểm A nằm trên đường thẳng đó.

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

Vẽ đường thẳng q rồi lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng đó.

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

7. Giải bài 6 trang 105 Toán 6 tập 1 SGK

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

a, Vẽ hình và kí hiệu.

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c, Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Đáp án:

a, A m; B m.

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C m, D m.

c, Có những điểm khác mà không thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M m, N n.

Giải Toán lớp 6 trang 104, 105 SGK tập 1: Điểm. Đường thẳng

8. Giải bài 7 trang 105 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không?

Đáp án:

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM