Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 11

Để học tốt các môn học lớp 11, bên cạnh các bài Soạn văn lớp 11, Chamhoc xin trân trọng giới thiệu loạt bài Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 và Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân 11 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn GDCD để dành được điểm cao trong các bài kiểm tra và bài thi môn Giáo dục công dân lớp 11.
Mục lục Bài tập trắc nghiệm GDCD 11
Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường
Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước
Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
Bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa
Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh
Bài 15: Chính sách đối ngoại
Mọi ý kiến đóng góp của bạn là nền tảng giúp chúng tôi tự hoàn thiện và nâng cao chất lượng bài viết. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, xin bạn hãy phản hồi.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM