Mã và thông tin Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

A. GIỚI THIỆU

·         Tên trường: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

·         Tên tiếng Anh: Military College of Tank Armour Officer (MCTAO)

·         Mã trường: TGH

·         Loại trường: Quân sự

·         Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học

·         Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

·         SĐT: 0211.3539.021

·         Email: info@tsqttg@gmail.com

·         Website: http://siquantangthietgiap.vn/

·         Facebook: www.facebook.com/SiQuanTangThietGiap

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian tuyển sinh

·         Thời gian đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh Quân sự các đơn vị, địa phương: Từ 01/3/2021 đến trước ngày 15/5/2021.

·         Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

·         Thời gian xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng năm 2021.

2. Hồ sơ xét tuyển

- Đăng ký sơ tuyển:

+ Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện, thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương.

+ Thí sinh phải trực tiếp đến Ban TSQS cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (đối với quân nhân tại ngũ) đăng ký, tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ tuyển sinh; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đúng thời gian quy định.

+ Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thì mới được tham gia xét tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển vào khối trường thuộc Bộ Công an hoặc hệ quân sự của trường Quân đội khác thì không được làm hồ sơ sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.

- Đăng ký dự Kỳ thi THPT: Thí sinh thực hiện việc đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh

3.1. Đối tượng tuyển sinh

·         Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

·         Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng không hạn chế.

3.2. Tiêu chuẩn tuyển sinh

Thí sinh trúng tuyển, được vào đào tạo sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội, trình độ đại học là những người có đủ các tiêu chuẩn sau:

– Yêu cầu tự nguyện:

+ Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường;

+ Khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học;

+ Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

– Yêu cầu về chính trị, đạo đức:

+ Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Trường hợp thí sinh là quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

– Yêu cầu về văn hoá:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).

– Yêu cầu về sức khoẻ:

+ Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp chỉ tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, vòng ngực.

+ Thể lực: Thí sinh cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên; thí sinh là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2020 (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Ngái) phải đạt chiều cao từ 1,60 m trở lên.

+ Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

– Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm xét tuyển.

+ Thanh niên ngoài Quân đội: Từ 17 đến 21 tuổi;

+ Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân: Từ 18 đến 23 tuổi.

4. Phạm vi tuyển sinh

·         Tuyển thí sinh nam trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

·         Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

·         Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển; có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

5.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

·         Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Trường sĩ quan Tăng thiết giáp công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

·         Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

o    Trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào trường.

o    Trường hợp thí sinh không gửi hoặc gửi không đủ hồ sơ xét tuyển, đăng ký không đúng tổ hợp xét tuyển A00 và A010 của trường hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng theo đúng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường.

o    Sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

o    Trường chỉ xét tuyển đợt 1 vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển vào nhà trường, đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) sẽ không được tham gia xét tuyển.

o    Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, nhà trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), báo cáo Ban TSQS Binh chủng Tăng thiết giáp, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và cập nhật lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

5.3. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

·         Xem chi tiết đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại mục 2.8 trong đề án tuyển sinh TẠI ĐÂY

6. Học phí

·         Học viên không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

II. Các ngành tuyển sinh

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Chỉ huy - Tham mưu Tăng Thiết giáp

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

7860206

A00, A01

144

94

50

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp như sau:Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

19.35

20,85

24,05

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

19.65

18,70

22,50

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM