Mã và thông tin Trường sĩ quan Phòng hoá

A. GIỚI THIỆU

·         Tên trường:  Trường Sĩ quan Phòng hóa

·         Tên tiếng Anh: Commander Chemical of Engineering (CCE)

·         Mã trường: HGH

·         Loại trường: Quân sự

·         Hệ đào tạo: Đại học

·         Địa chỉ: Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà  Nội

·         SĐT: 0243.3611.253 - 069 591 115

·         Email: info@siquanphonghoa.edu.vn

·         Website: http://www.siquanphonghoa.edu.vn/

·         Facebook: www.facebook.com/siquanphonghoa

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ 01/3/2021 đến ngày 25/4/2021.

- Các đơn vị, địa phương tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt:

+ Đợt 1: Vào tuần 3 và tuần 4 tháng 3 năm 2021.

+ Đợt 2: Vào tuần 2 tháng 4 năm 2021.

- Đăng ký dự thi và đăng ký nguyện vọng xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ xét tuyển

a) Đăng ký sơ tuyển

·         Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện; thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương;

·         Thí sinh phải trực tiếp đến Ban TSQS cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (đối với quân nhân tại ngũ) đăng ký, tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ tuyển sinh; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đúng thời gian quy định.

·         Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Phòng hóa thì mới được tham gia xét tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển vào khối trường thuộc Bộ Công an hoặc hệ quân sự của trường Quân đội khác thì không được làm hồ sơ sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Phòng hóa.

b) Đăng ký dự Kỳ thi THPT

·         Thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông năm 2021 và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

·         Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thí sinh nhận Giấy báo kết quả sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) hoặc ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

·         Sau khi thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông năm 2021 và Giấy báo kết quả đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường quân đội (thuộc nhóm 1), được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) bao gồm: các trường: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các Trường Sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh theo đúng tổ hợp xét tuyển và hộ khẩu thường trú phía Bắc hoặc phía Nam.

3. Đối tượng tuyển sinh, tiêu chuẩn tuyển sinh

3.1. Đối tượng tuyển sinh

·         Thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế. Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh).

·         Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4/2021); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2021). Quân nhân đăng ký sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

3.2. Tiêu chuẩn tuyển sinh

a. Về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức

- Yêu cầu tự nguyện:

·         Thí sinh tự nguyện đăng ký dự thi vào Trường;

·         Khi trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học;

·         Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

- Yêu cầu chính trị, đạo đức:

·         Lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng, không vi phạm các quy định tại Quyết định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;

·         Phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

·         Trường hợp là quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ.

b. Tiêu chuẩn về độ tuổi (tính đến năm dự thi)

·         Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi.

·         Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

c. Tiêu chuẩn về sức khoẻ

- Riêng tiêu chuẩn về sức khỏe: Đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng), tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, vòng ngực.

·         Thể lực: Cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên;

·         Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2 tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016, nhưng phải đạt chiều cao từ 1,62m trở lên;

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Ngái) đạt chiều cao từ 1,60m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

d. Tiêu chuẩn về văn hoá

- Tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (gọi chung là THPT);

- Người tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hoá trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phạm vi tuyển sinh

·         Tuyển thí sinh nam trên toàn quốc.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

·         Trường Sĩ quan Phòng hóa tổ chức xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT năm 2021 đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và đủ điều kiện sơ tuyển theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

·         Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT năm 2020.

b. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Phòng hóa ngay từ khi sơ tuyển. Trường hợp phát hiện thí sinh nộp từ 02 hồ sơ sơ tuyển trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách.

- Sau khi có kết quả thi THPT, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

5.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng

·         Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

·         Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Website: http://siquanphonghoa.edu.vn/

6. Học phí

·         Học viên không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

II. Các ngành tuyển sinh

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

7860229

A00, A01

52

34

18

 

Ghi chú:

- Phía Bắc: 34 chỉ tiêu. (Tuyển thí sinh nam có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Bình trở ra).

- Phía Nam: 18 chỉ tiêu.

+ Tuyển thí sinh nam có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào.

+ Thời gian có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9/2021) phải đủ 03 năm thường trú liên tục trở lên.

+ Có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh phía Nam.

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của Trường Sĩ quan Phòng Hóa như sau:

Tên ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học

 

 

 

Thí sinh Nam miền Bắc

20.6

15

23,65

Thí sinh Nam miền Nam

19.05

15

22,70

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM