Mã và thông tin Trường Sĩ quan Đặc công

A. GIỚI THIỆU

·         Tên trường: Trường Sĩ quan Đặc công

·         Tên tiếng Anh: Officer of the Vietnamese Special Forces (OVSF)

·         Mã trường: DCH

·         Loại trường: Quân sự

·         Hệ đào tạo: Đại học

·         Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

·         SĐT:  0243.3840.625

·         Email: tuyensinh.sqdc@gmai.com

·         Website: http://tsqdc.edu.vn/

·         Facebook: www.facebook.com/TruongSiQuanDacCong  


B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian tuyển sinh

·         Thời gian đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 25/4/2021.

·         Thời gian đăng ký dự Kỳ thi THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

·         Thời gian xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng năm 2021.

2. Hồ sơ xét tuyển

a) Đăng ký sơ tuyển

·         Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện; thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương;

·         Thí sinh phải trực tiếp đến Ban TSQS cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (đối với quân nhân tại ngũ) đăng ký, tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ tuyển sinh; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đúng thời gian quy định.

·         Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Đặc công thì mới được tham gia xét tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển vào khối trường thuộc Bộ Công an hoặc hệ quân sự của trường Quân đội khác thì không được làm hồ sơ sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công.

b) Đăng ký dự Kỳ thi THPT: Thí sinh thực hiện việc đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Đối tượng tuyển sinh

·         Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm xét tuyển); quân nhân chuyên nghiệp; công nhân viên quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm xét tuyển);

·         Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

4. Phạm vi tuyển sinh

·         Tuyển thí sinh nam trên cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

·         Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT năm 2021. Thí sinh đăng ký và dự kỳ thi THPT năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2.  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

·         Trên cơ sở phổ điểm kết quả thi THPT năm 2021, Nhà trường xây dựng phương án ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Binh chủng Đặc công và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Khi có quyết định phê duyệt phương án ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Nhà trường sẽ đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Nhà trường.

·         Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

o    Trường Sĩ quan Đặc công chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Đặc công, dự Kỳ thi THPT năm 2021 để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào Nhà trường;

o    Trường hợp thí sinh không gửi hoặc gửi không đủ hồ sơ xét tuyển, đăng ký không đúng tổ hợp xét tuyển của trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển hoặc nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đúng theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1.

o    Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển hoặc nộp hồ sơ xét tuyển vào Nhà trường không cùng nhóm trường được đăng ký xét tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào Nhà trường.

o    Sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

o    Đối với việc điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội, cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo nhóm trường theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh vào các trường như sau:

§  Nhóm 1: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin.

§  Nhóm 2: Gòm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không - Không quân (hệ Kỹ sư hàng không).

o    Trong xét tuyển đợt 1, Trường Sĩ quan Đặc công chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển vào Nhà trường, đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.

o    Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, Nhà trường đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Binh chủng Đặc công, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

o    Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Đặc công, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong Quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng

·         Xem chi tiết tại mục 2.8 trong đề án tuyển sinh của trường tại đây.

6. Học phí

·         Học viên không phải đóng học phí hoàn toàn trong quá trình học tập. 

II. Các ngành tuyển sinh

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Chỉ huy tham mưu Đặc công

7860207

A00, A01

60

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

39

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

21

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của Trường Sĩ quan Đặc công như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Chỉ huy tham mưu Đặc công

 

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

21.05

19,90

24,15

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

19.45

19,60

23,60

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM