Mã và thông tin Trường Đại học Trần Quốc Tuấn - Trường Sĩ quan Lục quân 1

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Trần Quốc Tuấn - Trường Sĩ quan Lục quân 1
Ký hiệu:        LAH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:        Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại:         069598219
Website:         sqlq1.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm 2017); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm 2017);
- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ).
- Tất cả các thí sinh tại thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển thí sinh nam từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.
- Điều kiện nhận ĐKXT:
   + Nhà trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn để xét tuyển vào trường mà thí sinh đã đăng ký.
   + Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Ngành Chỉ huy Tham mưu Lục quân.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã số trường: LAH
- Mã số ngành: 52860210
- Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).
- Điểm trúng tuyển: Thực hiện một điểm chuẩn chung cho hai tổ hợp A00 và A01.
- Các điều kiện khi xét tuyển: Khi xét tuyển mà có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, trong đó vẫn còn chỉ tiêu thì xét đến các tiêu chí phụ sau:
   + Tiêu chí 1: Thí sinh nào có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
   + Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu nhưng vẫn còn có nhiều thí sinh bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2: Thí sinh nào có điểm thi môn Vật lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
   + Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2 trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3
Tổ hợp môn thi A00 thí sinh nào có điểm thi môn Hóa học cao hơn sẽ trúng tuyển.
Tổ hợp môn thi A01 thí sinh nào có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.
7. Tổ chức tuyển sinh
- Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với hai tổ hợp A00 và A01.
8. Chính sách ưu tiên
8.1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng
a) Đối tượng 1: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
   + Điểm a: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
   + Điểm c: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT.
   + Điểm e: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến năm tốt nghiệp THPT.
b) Đối tượng 2: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
Điểm i: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
8.1.2. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định như sau:
- Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển.
- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn đoạt giải và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Quy chế này, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào học.
8.1.3. Quy định Ngành tuyển, môn đoạt giải học sinh giỏi đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:
Ngành Chỉ huy - Tham mưu Lục quân (52860210):
Môn đoạt giải: Môn Toán.
8.2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh và ưu tiên xét tuyển: 34 (05% tổng chỉ tiêu).
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh và ưu tiên xét tuyển: 20 (03% tổng chỉ tiêu).
8.3. Tổ chức xét tuyển
a) Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học theo đúng quy định tại Điều 14, 15,16 Thông tư số 17 và Thông tư số 42 của Bộ Quốc phòng.
Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường trong Quân đội và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đúng một trường nộp hồ sơ sơ tuyển.
b) Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng, được trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.
c) Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu quy định, tuyển theo thứ tự như sau:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
- Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.
- Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào trường đạt điểm tuyển của trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;
- Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:
   + Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;
   + Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
d) Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh
* Tiêu chuẩn:
- Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn:
   + Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo 1 trong các tổ hợp các môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên;
   + Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên; thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, năm 2016 và năm 2017, điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
- Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.
* Tổ chức xét tuyển:
- Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào trường năm 2017 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.
- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, xét theo các tiêu chí phụ như sau:
   + Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;
   + Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nhà trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
8.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:
a) Hồ sơ sơ tuyển:
Thực hiện theo Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 17 của Bộ Quốc phòng. Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS các đơn vị quận, huyện, thị (viết tắt là cấp huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 20/5/2017. Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố gửi hồ sơ và danh sách về trường trước ngày 01/6/2017. Trường hợp thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 theo Thông tư số 17 và Thông tư số 42, Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố gửi Danh sách thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về trường.
Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại trường không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường.
b) Đăng ký xét tuyển thẳng:
Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 20/5/2017; Sở GD&ĐT thẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về các trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 01/6/2017.
* Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;
- Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
- Bản sao hợp lệ: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế môn đoạt giải (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia môn đoạt giải và Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
* Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;
- Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú.
c) Đăng ký ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;
- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia môn đoạt giải.
Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.
9. Lệ phí xét tuyển
10. Học phí dự kiến
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM