Mã và thông tin Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thông tin tuyển sinh Đại học, Học viện, Cao đẳng 2017
Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tài chính - Marketing
Ký hiệu:         DMS
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:         08 37720404
Website:         www.ufm.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Tuyển thẳng: Những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại các Điểm a, b, c, e, g, h Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.
- Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng.
- Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất năm 2015, 2016 trên toàn quốc (theo Phụ lục 3 và Phụ lục 4 của Đề án).
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Những thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
1. Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a. Chỉ tiêu: không hạn chế (trong chỉ tiêu chung của Trường).
b. Thủ tục đăng ký: theo quy định và kế hoạch tuyển sinh chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c. Nguyên tắc xét tuyển:
- Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.
- Học sinh đạt giải những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đều được đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Trường.
2. Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a. Thủ tục đăng ký xét tuyển, điều kiện và thời gian xét tuyển: theo quy định và kế hoạch tuyển sinh chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Nguyên tắc xét tuyển :
- Học sinh đạt giải những môn học thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đều được đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường. Không hạn chế chỉ tiêu tuyển.
- Học sinh đạt giải những môn không thuộc tổ hợp xét tuyển thì: Ưu tiên cộng điểm thưởng vào điểm thi THPT Quốc gia của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được, theo đó giải Nhất được ưu tiên cộng thêm 4 điểm, giải Nhì ưu tiên cộng 3 điểm, giải Ba ưu tiên cộng 2 điểm và giải Khuyến khích ưu tiên cộng 1 điểm. Nhà trường ưu tiên cộng điểm cho các thí sinh xét ưu tiên xét tuyển trước khi xây dựng phương án điểm, sau đó xét tuyển những thí sinh diện này như những thí sinh đăng ký xét tuyển khác (diện đăng ký xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia). Chỉ tiêu nằm trong chỉ tiêu chung của Trường.
3. Xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất năm 2015, 2016 trên toàn quốc.
a. Chỉ tiêu: tối đa 25% (trong chỉ tiêu chung của Trường).
b. Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT năm 2017;
- Có ít nhất 1 năm đạt danh hiệu học sinh Giỏi và các năm còn lại đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến trong 3 năm học THPT; hoặc là thành viên đội tuyển của Trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh Giỏi Quốc gia.
- Điểm trung bình chung của các môn học của 3 năm học THPT trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6,0.
Học sinh được đăng ký xét tuyển vào một ngành cụ thể của Trường.
c. Nguyên tắc xét tuyển :
- Trường xét tuyển lần lượt theo thứ tự số năm học đạt danh hiệu học sinh Giỏi từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
- Trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Trường sử dụng xét tiêu chí phụ là điểm xét tuyển bằng điểm trung bình chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Cách tính điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển:
ĐXT = [(ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)/3] + ĐƯT (nếu có)
(Trong đó, ĐXT : Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT : Điểm ưu tiên).
4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
a. Chỉ tiêu: số chỉ tiêu còn lại sau đã trừ đi số trúng tuyển theo phương thức tại mục 2.3.1, 2.3.2 và 2.3.3.
b. Điều kiện xét tuyển: có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
c. Điểm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển:
c.1. Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên
Trong đó:
- Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25. Điểm bài thi Khoa học Tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm bài thi tiếng Anh thuộc tổ hợp D01 được nhân hệ số 2;
- Điểm ưu tiên: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi không nhân hệ số theo thang điểm 10.
Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc)/3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh).
Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi bảo lưu để tuyển sinh.
c.2. Nguyên tắc xét tuyển:
- Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu của ngành theo các tổ hợp xét tuyển. Đối với các tổ hợp xét tuyển tương ứng với các khối thi truyền thống, điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển truyền thống của ngành.
- Trong cùng ngành, các nguyện vọng xét tuyển vào trường của thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đăng ký (trừ khi phải xét đến tiêu chí xét tuyển phụ).
- Tiêu chí xét tuyển phụ: Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh của ngành, Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của bài thi/môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể:
   + Ngành Ngôn ngữ Anh: bài thi tiếng Anh.
   + Các ngành còn lại: bài thi Toán.
Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký cao hơn.
- Thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển nhiều nguyện vọng thì chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào Trường trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).
Thủ tục đăng ký xét tuyển, lệ phí xét tuyển và lịch trình xét tuyển: thực hiện theo quy định và kế hoạch tuyển sinh chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. Chỉ tiêu tuyển sinh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
1. Mã Trường: DMS
2. Tổ hợp các bài thi/môn thi xét tuyển: Trường xét tuyển theo các tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển (sau đây gọi tắt là tổ hợp xét tuyển) sau:
   Tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học (khối A cũ).
   Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – tiếng Anh (khối A1 cũ).
   Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – tiếng Anh (khối D1 cũ).
   Tổ hợp A16: Toán – Ngữ văn – Khoa học Tự nhiên (các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học).
3. Mã số ngành:
3.1. Chương trình chuẩn (chương trình đại trà):

3.2. Chương trình chất lượng cao và chương trình quốc tế:
Dấu (X) là chuyên ngành có tổ chức tuyển sinh và đào tạo.
Thí sinh được giải quyết theo học nếu đáp ứng các điều kiện xét tuyển của chương trình. Thí sinh được phép đăng ký học bất kỳ chuyên ngành đào tạo của chương trình.
a. Đối tượng xét tuyển: Là những thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2017.
b. Điều kiện xét tuyển:
Có đơn đăng ký tham gia xét tuyển vào học Chương trình chất lượng cao và Chương trình quốc tế;
Có kết quả kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tối thiểu 250 điểm (do Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức kiểm tra sau khi nhập học) hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tương đương (chứng chỉ TOEIC quốc tế 250; TOEFL paper 327; TOEFL CPT 50; TOEFL iBT 15; IELTS 2,0; CEF A2) còn thời hạn giá trị (trong 2 năm kể từ ngày cấp đến thời điểm trường nhận chứng chỉ).
7. Tổ chức tuyển sinh
1. Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất năm 2015, 2016 trên toàn quốc.
Hồ sơ đăng ký:
   Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu của Trường (tải về tại http://www.ufm.edu.vn).
   Bản sao y học bạ 3 năm THPT.
   Bản sao y các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
   Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ học và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).
Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào 1 ngành cụ thể trong danh mục ngành tuyển của Trường.
Thời gian xét tuyển:
   Thời gian nộp hồ đăng ký xét tuyển: từ ngày 10/05/2017 đến ngày 16/06/2017.
   Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đảm bảo đến địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing; số 2/4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.
   Thực hiện xét tuyển: từ ngày 19/06/2017 – 28/06/2017.
   Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 29/06/2017 – 30/06/2017.
Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào trường trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển và dành chỉ tiêu cho thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.
3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
a) Xét tuyển đợt 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Đăng kí xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có): Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cho Trường qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc đăng kí trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Trường, nộp lệ phí ĐKXT qua tài khoản ngân hàng của Trường. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển các đợt bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Thông tin và thời gian ĐKXT đợt bổ sung của Trường sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác.
c) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.
8. Chính sách ưu tiên
9. Lệ phí xét tuyển
Sau khi có quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lệ phí xét tuyển, Nhà trường sẽ thông báo chi tiết trên website: www.ufm.edu.vn
10. Học phí dự kiến
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
   Học phí chương trình Đại trà: 17.500.000 đ/năm.
   Học phí chương trình Chất lượng cao: 36.300.000 đ/năm.
   Học phí chương trình Quốc tế: 55.000.000 đ/năm.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM