Mã và thông tin Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Thông tin tuyển sinh Đại học, Học viện, Cao đẳng 2017
Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Thừa Thiên Huế
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
Ký hiệu:         DHF
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây
Điện thoại:         02343830678
Website:         hucfl.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Điểm tối thiểu để được xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ được công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Đại học Huế quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn thi.
- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.
Danh mục tên trường, ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

7. Tổ chức tuyển sinh
Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển là điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải ≥ 5.0.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 20/4/2017.
Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Tại các điểm thu nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại quy định.
8. Chính sách ưu tiên
- Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế hiện hành;
- Hội đồng tuyển sinh không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển;
- Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2017 với chỉ tiêu và tiêu chí như sau:
   + Chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu của ngành;
   + Lấy hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành đăng kí xét tuyển từ cao xuống thấp; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.
1. Xét tuyển thẳng:
Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017.
2. Ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn thi của ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học (các giải nhất, nhì, ba) theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, Giám đốc Đại học Huế căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh để xem xét, quyết định cho vào học những ngành đào tạo bậc đại học (các giải nhất, nhì, ba) theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.
9. Lệ phí xét tuyển
Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
10. Học phí dự kiến
- Đối với các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc: Sinh viên được miễn học phí.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Nga: Sinh viên được giảm 50% học phí.
- Đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy còn lại của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, dự kiến mức học phí theo tín chỉ: (Đvt:1.000đ/1 tín chỉ/1 sv)
11. Các nội dung khác (không trái quy định)
- Công bố kết quả trúng tuyển: Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế dự kiến công bố kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://tuyensinh.hueuni.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 01/8/2017.
- Xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển phải nộp về Ban Khảo thí - Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, thành phố Huế bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 trước 17 giờ 00 ngày 07/8/2017 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bằng thư chuyển phát nhanh). Nếu không nộp xem như thí sinh không học, Đại học Huế sẽ hủy kết quả trúng tuyển.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM