TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CUNG CẤP TỪ MỚI: HOẠT ĐỘNG HỌC, HOẠT ĐỘNG GÓC, HOẠT ĐỘNG CHIỀU

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
CUNG CẤP TỪ MỚI: HOẠT ĐỘNG HỌC, HOẠT ĐỘNG GÓC, HOẠT ĐỘNG CHIỀU


I. Mục đích, yêu cầu:
1/ Kiến thức:
- Trẻ 4-5 tuổi:
+ Hiểu nghĩa của các từ, chỉ vào tranh và nói được “Hoạt động học,hoạt động góc,hoạt động chiều”
+ Hiểu nghĩa các câu “Các hoạt động ở lớp mẫu giáo”

2/ Kỹ năng:
- Trẻ 4-5 tuổi:
+ Hiểu nghĩa và nói chính xác các từ “Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều”
+ Nói đúng các câu “Các hoạt động ở lớp mẫu giáo”

3/ Thái độ: - Tham gia học từ mới,vận dụng các từ “Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều” trong giao tiếp

II. Chuẩn bị:- Hệ thống câu hỏi phù hợp
- Cô tham khảo, tìm tòi để biết và nói được các từ mà cô sẽ dạy các cháu bằng tiếng mẹ đẻ.
- Đồ dùng của cô: Tranh mẫu “Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều”, thẻ từ “Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều”

III. Cách tiến hành:

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Ổn định, dẫn dắt, giới thiệu
- Cho trẻ hát bài “Cháu đi mẫu giáo”
- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
- Giới thiệu hoạt động.
Hoạt động 2: Cung cấp từ mới
- Cho trẻ xem tranh Hoạt động học và có từ “Hoạt động học”.
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cô giải thích cho trẻ biết Hoạt động học tiếng hre…
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Tương tự dạy trẻ đọc và làm quen với hai từ còn lại
Hoạt động 3: Luyện câu nói
- Cô hỏi: Đây là gì?
- Cô treo tranh Hoạt động học, gắn thẻ câu: Đây là Hoạt động học
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Tương tự cô thực hiện với từ còn lại
Hoạt động 4: Luyện đối thoại
* Giáo  viên đặt câu hỏi và trẻ trả lời theo mẫu câu, trẻ lắng nghe.
- GV chỉ vào tranh, hỏi: Đây là gì?Và tự trả lời: Đây là Hoạt động học
- Tương tự cô thực hiện từ còn lại
* Giáo viên hỏi và trẻ trả lời:
- Đây là gì?
- Trẻ trả lời: Đây là Hoạt động học
- Tương tự thực hiện hai từ còn lại
* Trẻ hỏi giáo viên trả lời
- Trẻ hỏi: Đây là gì?
Hoạt động 5: Thực hành theo tình huống
- Cô cho trẻ xem tranh về hình ảnh Các hoạt động ở lớp mẫu giáo, trẻ quan sát và hỏi nội dung bức tranh.
- Tương tự với hai bức tranh còn lại
Hoạt động 6: * Trò chơi 1: Ai đúng hơn
- Cách chơi: Cô chia lớp thành ba đội thi đua nhau ghép tranh Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều. Đội nào nhanh và ghép tranh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Nói đúng tên
Cô đưa tranh về Hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động chiều cho trẻ nói tên.
Kết thúc: Cô củng cố, nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt  động.

- Trẻ hát
- Trẻ trả lời.
- Trẻ chú ý.

- Trẻ quan sát.
- Trẻ lắng nghe

- Lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chú ý
- Trẻ đọc
- Trẻ thực hiện


- Trẻ chú ý
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện.

- Trẻ hỏi

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM