Mã và thông tin Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Thông tin tuyển sinh Đại học, Học viện, Cao đẳng 2017
Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Ký hiệu:         MTH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         42 Yết kiêu
Điện thoại:         0438220879
Website:         mythuatvietnam.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh thi vào trường phải tốt nghiệp trung học phổ thông và là người có năng khiếu mỹ thuật.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Tổ chức các môn thi năng khiếu, xét tuyển môn Ngữ văn
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
6.1. Mã trường: MTH
6.2. Mã số ngành:
6.3. Tiêu chí xét tuyển:
* Các quy định chung
- Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chỉ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu của các ngành Hội họa; Đồ họa; Thiết kế đồ họa; Điêu khắc; Sư phạm mỹ thuật; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật.
- Xét tuyển môn Ngữ văn.
- Căn cứ điểm xét tuyển môn Ngữ văn, kết quả thi các môn năng khiếu của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, Nhà trường xây dựng biên bản điểm trúng tuyển đối với từng ngành thi.
- Đối với thí sinh thuộc diện chính sách được hưởng ưu tiên theo đối tượng hay khu vực, mức chênh lệch điểm được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Quy định cụ thể về việc xét tuyển môn Ngữ văn
Căn cứ kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
* Quy định cụ thể về việc xét Điểm trúng tuyển
- Trọng số của các điểm thi tuyển và xét tuyển:
   + Môn Hình họa, Tượng tròn (thi tuyển): hệ số 2
   + Môn Bố cục, Trang trí, Phù điêu (thi tuyển): hệ số 1
   + Môn Ngữ văn (xét tuyển): hệ số 1
- Điểm tuyển sinh là điểm tổng của 2 môn năng khiếu và môn Ngữ văn. Cụ thể điểm tuyển sinh của các ngành được tính như sau:
   + Ngành Hội họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)
   + Ngành Đồ họa: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)
   + Ngành Thiết kế đồ họa: Hình họa (hs2) + Trang trí (hs1) + Ngữ văn (hs1)
   + Ngành Điêu khắc: Tượng tròn (hs2) + Phù điêu (hs1) + Ngữ văn (hs1)
   + Ngành Sư phạm mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)
- Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật: Hình họa (hs2) + Bố cục (hs1) + Ngữ văn (hs1)
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Thời gian: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 từ ngày 4/7/2017 đến ngày 6/7/2017. Cụ thể:
* Thời gian làm bài thi của các môn thi tuyển cụ thể như sau:
7.2. Hình thức nhận đăng ký dự thi:
* Hồ sơ gồm:
   - Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học chính quy năm 2017 (download tại website của Trường).
   - Giấy chứng nhận ưu tiên.
   - 3 ảnh chân dung mới cỡ 3x4.
   - 2 phong bì dán sẵn tem, ghi địa chỉ nơi nhận.
   - Bản sao công chứng học bạ phổ thông trung học.
* Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:
Thời gian: Từ ngày 01 - 4 - 2017 đến hết ngày 9 - 6 - 2017.
Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 42, phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Phương thức:
   - Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
   - Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam số 42, phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7.3. Các môn thi năng khiếu của từng ngành đào tạo:
8. Chính sách ưu tiên
* Xét tuyển thẳng:
- Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đoạt giải xuất sắc hoặc giải nhất, nhì, ba tại các triển lãm mỹ thuật ở cấp quốc gia, quốc tế hoặc tương đương vào học đúng ngành mà thí sinh đã đoạt giải.
- Việc bảo lưu kết quả đối với thí sinh đoạt giải nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và thời gian được tính để hưởng xét tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
* Ưu tiên xét tuyển:
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
870.000 đồng/01 tháng.
Lộ trình tăng học phí của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM