Mã và thông tin Trường Đại học Y tế Công cộng

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Y tế Công cộng
Ký hiệu:        YTC
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:         04. 62662342
Website:         www.huph.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT hoặc tương đương);
- Có hạnh kiểm năm học xếp loại khá trở lên ở lớp 10, 11, 12;
- Có điểm Trung bình năm học của các môn học được lựa chọn xét tuyển ở lớp 12 không nhỏ hơn 6,0 (áp dụng riêng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT).
- Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
+ Xét tuyển thẳng các thí sinh đủ điều kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
+ Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với các ngành: Y tế công cộng, Xét nghiệm Y học Dự phòng;
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT đối với các ngành: Dinh dưỡng học, Công tác xã hội.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Điều kiện nhận ĐKXT:
   + Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT hoặc tương đương);
   + Có hạnh kiểm năm học xếp loại khá trở lên ở các lớp 10, 11, 12;
   + Có điểm trung bình năm học của các môn học được lựa chọn xét tuyển ở lớp 12 không nhỏ hơn 6,0 (áp dụng riêng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT).
- Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường: YTC
- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường Đại học Y tế công cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển cùng một ngành học.
- Các thông tin khác:

7. Tổ chức tuyển sinh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
8. Chính sách ưu tiên
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
- Học phí dự kiến:
   + Y tế công cộng: Năm học 2016-2017: 8.880.000đ/SV; 2017-2018: 9.700.000đ/SV; 2018-2019: 10.700.000đ/SV; 2019-2020: 11.800.000đ/SV; Tổng toàn khóa: 41.000.000đ/SV/4 năm
   + Xét nghiệm Y học dự phòng: Năm học 2016-2017: 9.700.000đ/SV; 2017-2018: 10.700.000đ/SV; 2018-2019: 11.800.000đ/SV; 2019-2020: 13.000.000đ/SV; Tổng toàn khóa: 45.200.000đ/SV/4 năm
   + Dinh dưỡng học: Năm học 2016-2017: 8.880.000đ/SV; 2017-2018: 9.700.000đ/SV; 2018-2019: 10.700.000đ/SV; 2019-2020: 11.800.000đ/SV; Tổng toàn khóa: 41.000.000đ/SV/4 năm
   + Công tác xã hội: Năm học 2016-2017: 8.880.000đ/SV; 2017-2018: 9.700.000đ/SV; 2018-2019: 10.700.000đ/SV; 2019-2020: 11.800.000đ/SV; Tổng toàn khóa: 41.000.000đ/SV/4 năm
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM