Mã và thông tin Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Y Hà Nội
Ký hiệu:        YHB
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Số 01 Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:         04.38523798 - 128
Website:         www.hmu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia. Thí sinh phải có tổ hợp thi 03 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học (B00).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã và thông tin Trường Đại học Y Hà Nội

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT và có tổ hợp bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.
- Điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo.
- Tiêu chí phụ và thứ tự ưu tiên của các tiêu chí phụ dùng để xét tuyển nếu các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau: Ưu tiên 1 Điểm bài thi Toán; Ưu tiên 2 Điểm môn thi Sinh học.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước: Không sử dụng kết quả điểm thi THPT Quốc gia các năm trước để xét tuyển vào Trường.
Ghi chú: Năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội lấy kết quả thi THPT Quốc gia môn Ngoại Ngữ làm tiêu chí phụ để xét tuyển vào Trường.
7. Tổ chức tuyển sinh
- Thời gian nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.
- Nhà Trường xét tuyển các đợt theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà Trường sẽ thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hình thức nhận ĐKXT: theo phương thức trực tuyến.
- Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển vào tất cả các ngành của Trường: Toán, hóa học, sinh học.
8. Chính sách ưu tiên
a. Tuyển thẳng:
Những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế các môn Toán, Hóa, Sinh thuộc điểm c, khoản 2 điều 7 của qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2017; Những thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa; Những thí sinh đạt giải Quốc tế Nhất, Nhì, Ba, Tư trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào tất cả các ngành.
Những thí sinh đạt giải Nhì và Ba Quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành: Y học Cổ truyền, Y học Dự phòng, Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Y tế Công cộng, Dinh dưỡng và Cử nhân Khúc xạ.
Những thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiệu trưởng, Hội đồng khoa học của Trường sẽ xem xét cụ thể kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải để tuyển thẳng vào một số ngành hệ cử nhân.
Số lượng tuyển thẳng không quá 10% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành. Nếu số lượng đăng ký tuyển thẳng vượt quá 10% chỉ tiêu mỗi chuyên ngành, Nhà Trường sẽ xét tiêu chí ưu tiên theo thứ tự sau:
Đối với những thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên 1 thứ tự đạt giải; Ưu tiên 2 điểm tổng kết 3 năm học THPT.
Đối với những thí sinh phải thi tốt nghiệp THPT: Ưu tiên 1: tổng điểm 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp; Ưu tiên 2 điểm bài thi toán.
b. Ưu tiên xét tuyển (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng). Thí sinh được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 03 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học
Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Sinh, Hóa:
   + Đạt giải nhất: Cộng 4,0 điểm
   + Đạt giải nhì: Cộng 3,0 điểm
   + Đạt giải ba: Cộng 2,0 điểm
Thông tin tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ năm 2018.
Từ năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định như sau:
a. Đối tượng tuyển thẳng năm 2018.
Những thí sinh trong đội tuyển dự thi Olympic Quốc tế môn Toán, Sinh, Hóa và những thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia môn Toán, Sinh, Hóa, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào tất cả các ngành.
Những thí sinh đạt giải Nhì và Ba Quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành: Y học Cổ truyền, Y học Dự phòng, Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Y tế Công cộng, Dinh dưỡng và Cử nhân Khúc xạ.
Số lượng tuyển thẳng 5-10% chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành.
b. Đối tượng ưu tiên xét tuyển năm 2018. (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng).
Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia môn Sinh, Toán, Hóa sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 bài thi/môn thi xét tuyển của Trường. Mức điểm cộng, Nhà Trường sẽ công bố cụ thể theo từng năm.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10. Học phí dự kiến
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM