Mã và thông tin trường Học viện Quân y (Hệ quân sự)

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Học viện Quân y (Hệ quân sự)
Ký hiệu:        YQH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:        Số 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại:         069698913
Website:         hocvienquany.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa hệ Quân sự: Đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng; Dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm 2017 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, có bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đăng ký. Đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã và thông tin trường Học viện Quân y (Hệ quân sự)

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Xét tuyển mã ngành 52720101 theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Hóa, Sinh.
Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:
1. Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.
2. Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
3. Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.
7. Tổ chức tuyển sinh
8. Chính sách ưu tiên
Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển
8.1. Đối tượng xét tuyển thẳng:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
b) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;
c) Đối với cấp Quốc gia:
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký tuyển thẳng vào đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa hệ Quân sự và Bác sĩ đa khoa hệ Dân sự tại Học viện Quân y.
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký tuyển thẳng vào đào tạo ngành Dược sĩ đại học hệ Dân sự tại Học viện Quân y.
- Đối với thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc gia đã tốt nghiệp THPT xét tuyển thẳng vào Trường theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
8.2. Đối tượng Ưu tiên xét tuyển:
Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định theo Quy chế tuyển sinh và mức điểm quy định của Học viện, nếu còn chỉ tiêu Giám đốc Học viện sẽ xem xét quyết định tuyển;
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán, Lý, Hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký ưu tiên xét tuyển vào học ngành Bác sĩ đa khoa Hệ quân đội và Dân sự tại Học viện Quân y.
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán, Lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký ưu tiên xét tuyển vào học ngành Dược sĩ đại học Hệ Dân sự tại Học viện Quân y.
Bảo lưu chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:
a) Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017:
- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);
+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.
+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
d) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).
8.4. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5);
b) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.
8.5. Nguyên tắc xét thí sinh đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ Quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học. Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường Quân đội và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đúng Học viện Quân y.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ Dân sự không phải qua sơ tuyển.
- Nộp thủ tục đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng, được thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển. Trường hợp số thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vượt quá chỉ tiêu quy định, thực hiện xét theo thứ tự sau:
1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT;
3. Thí sinh đạt giải cấp Quốc gia; Riêng đối với thí sinh đoạt giải Học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự tuyển thí sinh đạt từ giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.
4. Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, các trường xét theo tiêu chí phụ như sau:
a) Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;
b) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;
c) Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
9. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng
10. Học phí dự kiến
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM