Mã và thông tin Trường Đại học Hoa Lư

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Ninh Bình
Trường Đại học Hoa Lư
Ký hiệu:         DNB
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại:         0303892701
Website:         hluv.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Năm 2017 nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển, cụ thể như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn Ngữ Văn và Toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường THPT (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn Ngữ Văn và Toán kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu.
Môn năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và hát) thí sinh phải đăng ký dự thi tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng Giáo dục Mầm non có thể sử dụng kết quả thi năng khiếu ở các trường cao đẳng khác để xét tuyển.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu xét theo
Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi THPT QG
Phương thức khác
Trình độ Đại học52140201

Giáo dục Mầm non

40

40

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát 
52140202


Giáo dục Tiểu học


50


50


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52140205


Giáo dục Chính trị


10


10


Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD
Ngữ văn, Địa lí, GDCD
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
52140209


Sư phạm Toán học


10


10


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

52140211

Sư phạm Vật lý

10

10

Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học 
52140212

Sư phạm Hóa học

10

10

Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
52140213

Sư phạm Sinh học

10

10

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
52140217


Sư phạm Ngữ văn


10


10


Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
52220113


Việt Nam học


25


25


Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
52340101


Quản trị kinh doanh


15


15


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52340301


Kế toán


35


35


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Trình độ Cao đẳng51140201

Giáo dục Mầm non.

15

15

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát 
51140202


Giáo dục Tiểu học.


20


20


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
51140231


Sư phạm Tiếng Anh.


15


15


Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
5.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia
* Đối với tất cả các ngành (trừ ngành Giáo dục Mầm non)
- Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành đào tạo (đối với hệ đại học) theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2017.
- Đối với hệ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.
* Đối với ngành Giáo dục Mầm non:
- Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành đào tạo (đối với hệ đại học) theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2017. Đối với hệ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.
- Điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 4 điểm trở lên và mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào đạt dưới 1 điểm.
* Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT
- Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.
5.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét học bạ)
* Đối với tất cả các ngành (trừ ngành Giáo dục Mầm non)
Thí sinh sử dụng kết quả của 3 môn trong năm học lớp 12 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của phương án xét kết quả của kỳ thi THPT quốc gia).
- Điểm đăng ký xét tuyển
   + Hệ Đại học: Điểm trung bình chung của 3 môn dùng để xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên
   + Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT
- Hạnh kiểm năm lớp 12: từ loại Khá trở lên.
* Đối với ngành Giáo dục Mầm non:
Thí sinh sử dụng kết quả của 2 môn văn, toán trong năm học lớp 12 và điểm thi môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển.
- Điểm trung bình chung môn học dùng để đăng ký xét tuyển:
   + Hệ Đại học: Điểm trung bình chung của 2 môn văn và toán năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên
   + Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT
   + Điểm môn năng khiếu phải đạt từ 4 điểm trở lên, mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào từ 1 điểm trở xuống (áp dụng cho cả hệ đại học và cao đẳng).
- Hạnh kiểm năm lớp 12: từ loại khá trở lên
* Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT
- Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
Đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau nhà trường ưu tiên các thí sinh có điểm trung bình của 3 năm học ở trường THPT của các môn đăng ký xét tuyển cao hơn. Riêng ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường ưu tiên thí sinh có điểm môn năng khiếu cao hơn.
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu:
- Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:
   + Đợt 1: xét tuyển vào ngày 13 tháng 7 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/7/2017 đến ngày 12/7/2017.
   + Đợt 2, 3, 4: cùng thời gian với lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Môn năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:
   + Đợt 1: thi tuyển vào ngày 08 và 09 tháng 7 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 02/5/2017 đến ngày 02/7/2017.
   + Đợt 2: thi tuyển vào ngày 26, 27 tháng 8 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ 10/7/2017 đến ngày 22/8/2017.
7.2. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non):
* Quy định về hồ sơ:
- Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:
   + Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).
   + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
   + Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).
   + 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận
*Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ sau khi có kết quả xét tuyển.
- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:
   + Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng): 01 bản.
   + Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
   + Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).
   + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
   + 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp trại phòng Đào tạo-QLKH.
* Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (đọc, kể diễn cảm và hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.
* Hình thức nhận hồ sơ:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);
- Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
- Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Chính sách ưu tiên
9. Lệ phí xét tuyển
10. Học phí dự kiến
Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11. Các nội dung khác (không trái quy định)
* Các lần tuyển sinh trong năm
Năm 2017 và các năm tiếp theo, trường tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 2 lần trong năm. Lần tuyển sinh thứ nhất được thực hiện vào tháng 7 và tháng 8 theo lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lần tuyển sinh thứ hai được tổ chức vào tháng 12 hàng năm.
Dự kiến thời gian nhận hộ sơ đăng ký xét tuyển trong lần tuyển sinh thứ hai năm 2017 vào trường Đại học Hoa Lư từ ngày 15/11/2017 đến ngày 10/12/2017; thời gian xét tuyển vào ngày 11, 12/12/2017. Chỉ tiêu, các ngành tuyển sinh và các thông tin khác nhà trường sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; được đăng công khai trên website của trường.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM