Mã và thông tin trường Học viện Phòng không - Không quân

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Học viện Phòng không - Không quân
Ký hiệu:         PKH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Điện thoại:         0433614557
Website:         www.hocvienpkkq.com

1. Đối tượng tuyển sinh
- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh); có đủ tiêu chuẩn, được đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội. Trường hợp đơn vị có nhiều quân nhân đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội, phải ưu tiên quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Ban Tuyển sinh quân sự đơn vị tổ chức kiểm tra, sơ tuyển chặt chẽ, lựa chọn số quân nhân có chất lượng tốt đi dự thi để xét tuyển vào các trường Quân đội;
- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng đăng ký xét tuyển không hạn chế.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển thí sinh nam trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành học
Mã ngành
Môn thi/Xét tuyển
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự


397
* Ngành Kỹ thuật Hàng không
52520120
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
105
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc


73
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam


32
* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử
52860203
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
292
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc


204
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam


88

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.
- Về hồ sơ đăng ký xét tuyển
   + Học viện chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi THPT quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển) để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào Học viện;
   + Trong xét tuyển đợt 1: Học viện chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào Học viện. Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện đã nộp hồ sơ sơ tuyển, các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.
   + Trường hợp thí sinh không gửi đủ hồ sơ xét tuyển về Học viện đã nộp hồ sơ sơ tuyển theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện đã sơ tuyển;
   + Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển vào Học viện không nộp hồ sơ sơ tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện.
   + Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển đợt 1: Trên cơ sở kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, Học viện đề xuất điểm tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Quân chủng PK-KQ, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xét tuyển bổ sung
   + Khi tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu, hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ và đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học, phải loại ra, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao, thì được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu; quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải bảo đảm tỷ lệ vùng, miền;
   + Việc xét tuyển các nguyện vọng bổ sung vào Học viện: Chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký dự tuyển vào đại học, cao đẳng hệ quân sự trong các trường trong Quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Học viện, đã tham dự Kỳ thi THPT quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển), có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển và tổ hợp môn xét tuyển của Học viện xét tuyển nguyện vọng bổ sung và chỉ được xét tuyển khi Học viện còn chỉ tiêu tuyển sinh;
   + Xét tuyển bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Ký hiệu trường: PKH
- Ngành Kỹ thuật Hàng không, mã ngành: 52520120
   + Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 73
   + Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 32
- Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử, mã ngành: 52860203
   + Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 204
   + Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 88
- Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 07 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.
Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên; Học viện xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.
Thực hiện một điểm chuẩn chung giữa Tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) và Tổ hợp xét tuyển A01 (Toán, Lý, tiếng Anh).
Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
* Tiêu chí 1:
Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
* Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, Học viện vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau:
Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
* Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:
Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
7. Tổ chức tuyển sinh
- Thời gian đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự các địa phương: Từ ngày 01/3 đến trước ngày 25/4/2017.
- Thời gian đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Chính sách ưu tiên
9. Lệ phí xét tuyển
10. Học phí dự kiến
Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.
11. Nội dung khác
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học
a) Đối tượng được xét tuyển thẳng
- Đối tượng 1: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối tượng 2: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Đối tượng được ưu tiên xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh và ưu tiên xét tuyển
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:
+ Ngành Kỹ thuật Hàng không
* Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 03
* Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 01
+ Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử
* Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 10
* Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 04
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam - Bắc do Bộ Quốc phòng giao năm 2017.
- Môn đoạt giải được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Môn Toán.
d) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử
   + Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 06
   + Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 02
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam - Bắc do Bộ Quốc phòng giao năm 2017.
đ) Tổ chức xét tuyển
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng, được Học viện thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.
- Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu quy định, Học viện tuyển theo thứ tự như sau:
   + Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   + Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   + Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.
   + Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, Học viện căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào Học viện đạt điểm tuyển theo từng đối tượng (miền Nam, miền Bắc) của Học viện trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào Học viện từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;
   + Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, Học viện xét theo các tiêu chí phụ như sau:
* Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;
* Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
- Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh
+ Tiêu chuẩn:
Trong Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; không quy định phân loại tốt nghiệp THPT, Ban TSQS Bộ Quốc phòng quy định bổ sung một số điểm như sau:
* Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn:
Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo 1 trong các tổ hợp các môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên;
Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên; thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, năm 2016 và năm 2017, điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
+ Tổ chức xét tuyển:
Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào Học viện năm 2017 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.
e) Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.
- Hồ sơ sơ tuyển:
Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS các đơn vị quận, huyện, thị (viết tắt là cấp huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 20/5/2017.
Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại Học viện, không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện.
- Đăng ký xét tuyển thẳng:
Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 20/5/2017; Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về các trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 01/6/2017.
   + Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:
* Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
* Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
* Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
   + Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh gồm:
* Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
* Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;
* Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
* Bản photocopy hộ khẩu thường trú.
- Đăng ký ưu tiên xét tuyển:
Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
   + Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
   + Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.
Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về Học viện nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.
f) Lệ phí sơ tuyển, lệ phí xét tuyển
- Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện khi làm hồ sơ sơ tuyển.
- Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo là 20.000 đồng, nộp về Học viện khi đến nhập học là 10.000 đồng).
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM