Mã và thông tin trường Học viện Ngân hàng (Cơ sở Bắc Ninh)

Thông tin tuyển sinh Đại học, Học viện, Cao đẳng 2017
Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Bắc Ninh
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Bắc Ninh)
Ký hiệu:        NHB
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Số 331 đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:         02413821250
Website:         www.hvnh.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Phạm vi tuyển sinh
Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc Bộ và tỉnh Bắc Ninh
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
a. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 90% chỉ tiêu
b. Xét tuyển thẳng, xét tuyển đại học chính quy căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ trung học phổ thông): 10% chỉ tiêu
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Xét tuyển thẳng, xét tuyển đại học chính quy căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ trung học phổ thông): Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu đại học căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ trung học phổ thông) để xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp của Phân viện Học viện Ngân hàng tại Bắc Ninh áp dụng cho các đối tượng sau:
Ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán
- Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia
   Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh; Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.
- Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
   Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh; Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
a. Học viện Ngân hàng áp dụng chung một mức điểm xét tuyển giữa các tổ hợp cho từng ngành đào tạo.
b. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển của Học viện Ngân hàng với từng ngành đào tạo như sau:
- Ưu tiên điểm môn Toán cho ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán.
7. Tổ chức tuyển sinh
8. Chính sách ưu tiên
9. Lệ phí xét tuyển
10. Học phí dự kiến
Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, mức học phí dự kiến cho năm học 2017-2018 như sau: Học phí đối với đại học chính quy: 7,4 triệu/ năm
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM