Mã và thông tin Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp
Ký hiệu:         SPD
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại:         0673881581
Website:         www.dthu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;
Thí sinh có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe;
Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển khi được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển
3.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
- Xét tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng sư phạm theo tổ hợp môn thi quy định tại mục 2.6
- Các ngành không thuộc lĩnh vực đào giáo viên tuyển 50% chỉ tiêu theo phương thức này.
3.2. Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT:
- Chỉ xét tuyển các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, với 50% chỉ tiêu theo từng ngành;
- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 (giáo dục chính quy) theo tổ hợp môn thi quy định tại mục 2.6.
3.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển:
Xét tuyển các môn văn hóa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tên ngành
Mã ngành
Môn thi / xét tuyển
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:


2.940
Quản lý giáo dục
52140114
Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Tiếng Anh
40
Giáo dục Mầm non
52140201
Toán, Văn, NK GDMN
300
Giáo dục Tiểu học

52140202
Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh

300
Giáo dục Chính trị

52140205
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh

40
Giáo dục Thể chất
52140206
Toán, Sinh, NK TDTT
40
Sư phạm Toán học
52140209
Toán, Lý, Hóa
Toám, Lý, Tiếng Anh
40
Sư phạm Tin học
52140210
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
40
Sư phạm Vật lý
52140211
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
40
Sư phạm Hóa học
52140212
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
40
Sư phạm Sinh học
52140213
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Tiếng Anh
40
Sư phạm Ngữ văn
52140217
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
40
Sư phạm Lịch sử
52140218
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
40
Sư phạm Địa lý
52140219
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Địa
Toán, Địa, Tiếng Anh
40
Sư phạm Âm nhạc
52140221
Văn, Hát, Thẩm âmTiết tấu
40
Sư phạm Mỹ thuật
52140222
Văn, Trang trí, Hình họa
40
Sư phạm Tiếng Anh
52140231
Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
40
Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
52220113
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

150
Ngôn ngữ Anh
52220201
Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

150
Ngôn ngữ Trung Quốc
52220204
Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

100
Quản lý văn hóa

52220342
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

100
Quản trị kinh doanh

52340101
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

200
Tài chính-Ngân hàng

52340201
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

100
Kế toán

52340301
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

200
Khoa học môi trường

52440301
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

300
Khoa học máy tính
52480101
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
50
Nuôi trồng thủy sản

52620301
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

130
Công tác xã hội

52760101
Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

150
Quản lý đất đai

52850103
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh

150
Các ngành đào tạo cao đẳng


300
Giáo dục Mầm non
51140201
Văn, Toán, NK GDMN
150
Giáo dục Tiểu học

51140202
Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh

150
TỔNG CÔNG


3.240

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
5.1. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn (trong đó không có môn nào 1,0 điểm trở xuống)+ điểm ưu tiên ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT
5.2. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn ≥ 6,0 điểm
5.3. Điểm nhận đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển (các ngành năng khiếu)
- Các môn văn hóa:
   + Theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
   + Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT: Điểm trung bình các môn đạt từ 6,0 trở lên.
- Thi tuyển các môn năng khiếu: Thi tại Trường Đại học Đồng Tháp
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:
- Đợt 1: Theo quy định của Bộ GDĐT
- Các đợt bổ sung: Thông báo cụ thể trên website www.dthu.edu.vn
7.2. Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 25/7/2017
- Hồ sơ gồm:
   + Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 1;
   + Học bạ THPT (bản sao công chứng);
   + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng);
   + Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;
   + Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
   + Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT
- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
7.3. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 06/7/2017
- Hồ sơ gồm:
   + Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 2 (hoặc mẫu 3);
   + Học bạ THPT (bản sao công chứng);
   + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng);
   + Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;
   + Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
   + Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT
- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian thi năng khiếu: Ngày 10/7/2017 tại trường Đại học Đồng Tháp
8. Chính sách ưu tiên
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GDĐT
   - Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ
   - Lệ phí thi tuyển (các môn năng khiếu): 330.000 đ/ hồ sơ
10. Học phí dự kiến
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM